Maurpulver 300 g - PestStop

Varenr: 30008859

PestStop Maurpulver - Pest-Stop 300 gram maurpulver for bekjempelse av maur. Kan strøes eller blandes med vann. Til innendørs og utendørs bruk. Effektiv inntil 4 uker!
For best resultat så vann ut produktet, og påføre middelet i en lavtrykk sprøytekanne. Da anbefaler vi denne meget gode sprøytekannen: TRYKK HER!  
Tenk sikkerhet og se vårt utvalg av verneutstyr: HER

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

- Effektiv inntil 4 uker
- Til innendørs og utendørs bruk
- Ca 10 gram i 0,5L vann pulver pr reir


PestStop Maurpulver - Bruk bare en behandling pr. maurangrep i den tiden som maurene er aktiv. Bør ikke brukes oftere en en gang hver måned. For å sikre langvarig effekt må behandlede flater ikke rengjøres. Det blir best virkning hvis man forhindrer at maurene har tilgang til andre næringskilder og fjerner disse. Produktet må være hovednæringen for maurene.

Produktet må påføres i synlige striper på og rundt maursamfunnet (reir). Bruk ca 10 gram maurpulver pr. reir.

Innendørs bruk: Brukes bare i områder som vanligvis ikke våt rengjøres slik som forrådsrom, garasjer, boder og liknende. Må ikke brukes i oppholdsrom, bad eller andre våtrom.

Utendørs bruk: Bruk rundt hus og på belagte flater slik som terrasser. For å oppnå best mulig virkning må man ikke bruke produktet når det blåser. Kontroller den behandlede flaten en gang i uken.

Blandet i vann: Løsning av 10g maurpulver i 0.5 liter vann pr. reir. Bland ut produktet i vann og rør grundig. Tømmes direkte på eller i reiret. Den beste tiden for anvendelse er morgen eller kveld når maurene er i reiret. Ikke bruk gjenstander til omrøring som kan komme i kontakt med næringsmidler eller for. For å komme til reir under terrasser helles produktet forsiktig inn i sprekker eller åpninger eller i fugene mellom flisene, slik at produktet ikke renner bort. Etter at løsningen er påført må man kontrollere at det ikke er noen ansamlingsrester på bakken. Etter påføring ute i friluft må kannen skylles flere ganger med vann. Hell vaskevannet på reiret. Kontroller den behandlede flaten en gang i uken.

Oppbevaring: Må bare oppbevares i originalbeholder, godt lukket på et sikkert sted. Må beskyttes mot direkte sollys og frost. Oppbevares kjølig og tørt. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikke eller for.

Avfallshåndtering: Produktet og produkt rester i emballasjen skal leveres til mottak for problemavfall eller til et autorisert mottak for farlig avfall.

SikkerhetsdatabladFaresetninger:

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Bruk Biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.
Den som gjennomfører skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger på miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat.

Alternativer

Tilbehør