Maur utvanningsmiddel - Kvitt

Varenr: 30008836

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

Til terrasser, hageganger, plener, bed, langs murer og øvrige steder ute der maurene ferdes. Maurene får middelet på seg ved kontakt med behandlede områder og tar det med seg tilbake til reiret. Flytende middel som ikke støver ved dosering. EasyDose gjør det enkelt å dosere korrekt.

Dette middlet passer utmerket til og sprøyte ut med lavtrykk sprøytekanne ( metoden som blir omtalt som sperrebelte ). Anbefaler denne sprøyten til dette formålet: TRYKK HER!
Sprøyt rundt grunnmur, og oppunder kledning. Ta en behandling i Mai/ Juni, og gjennta behandlingen i Juli/August.

Ved maur innvendig så kombiner dette med maur åte fra samme serie (Kvitt serien) TRYKK HER!

- Til utvanning
- Trenger ned i maurganger
- Særlig effektiv i stein- og helleganger


Spe ut 20 ml konsentrat i vann for å få en total mengde på 5 liter løsning. Bruk 5 liter blanding for 5 m2 pr. maurreir. Faresetninger:

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
EUH401 Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet.

Bruk Biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.
Den som gjennomfører skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger på miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat.

Alternativer

Tilbehør