Skjeggkre hjørnedetektor

Varenr: 30008622

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

30 stk Suterra limfelle konstruert for plassering i hjørner. Benyttes for å fange krypende insekter som  skjeggkre, sølvkre, og kakerlakker. Fellen benyttes også av profesjonelle skadedyrselskaper.

Fellen kommer som en hel felle, men kan deles opp i 30 stk. Benyttes ved kartlegging av omfang, bekreftelse av mistanke, bekjempelse og etterkontroll etter bekjempelse av skjeggkre, sølvkre og kakerlakker. Brukes mest effektivt i kombinasjon med andre anbefalte tiltak og produkter.

Til kartlegging utplasseres 4-6 limfeller på strategisk steder med mye aktivitet eller i nærheten sprekker og typiske gjemmesteder. For mer effektiv fangst av skjeggkre kan lokkemiddel benyttes.

Forsiktighetsregler:
Bruk produktet forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjon før bruk. Oppbevares og håndteres slik at forurensing i miljøet unngås. Oppbevares utilgjengelig for barn. Den som skal foreta skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger for miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat. Er du i tvil bruk av produktet, ta kontakt med SkadedyrButikken for råd og veiledning.

Må man ha lokkemiddel i fellene? 
Nei, men lokkemiddel til skjeggkre øker fangsten med opp til 300%.

Dekker forsikringsselskapene bekjempelse av skjeggkre? 
Hei, noen gjør det. se bra oversikt over forsikringsselskaper og dekning her

Tilbehør

Alternativer