/Files/Images/sølvkre.jpg

Slik blir du kvitt sølvkre

Sølvkre (Lepisma saccharina) gjør liten skade og regnes som harmløse gjester i våre boliger. De kan virke sjenerende når de opptrer på bad, kjøkken og i vaskerom. Mange ønsker av den grunn å fjerne dem. Sølvkre spiser muggsopp og kan være en indikasjon på at det er fuktproblemer eller fuktskader i rommet der de observeres.

Utseende


Sølvkre er vingeløse insekter. De er grå og sølvglinsende i fargen. Kroppsformen er flattrykt og relativt langstrakt med en tydelig avsmalnende bakkropp. I enden av bakkroppen sitter det tre lange haletråder. Hodet har to lange antenner, og man kan i tillegg se to kortere kjevefølere. Kroppslengden, uten antenner og haletråder, er hos voksne individer 7-12 mm. Typisk for sølvkreet er den skjellkledde kroppen som gir den sølvglinsende fargen. Skjellene kan mangle hvis dyret har fått hard medfart, og man vil da få inntrykk av et lysere og mer matt individ. Størrelsen hos nyklekte individer er ca. 2 mm. Sølvkreet må gjennom en gradvis vekst før de blir kjønnsmodne og når maksimal størrelse. Unge individer har ikke skjell og er derfor hvite i fargen. De siste årene har skjeggkre (Ctenolepisma longicaudata) også blitt funnet i Norge. Skjeggkre kan forveksles med det vanlige sølvkreet, men skiller seg fra dem ved at de voksne individene er større og mørkere, samt har lengre haletråder og en mer fremtredende behåring.

 

Hvor og når møter man sølvkre? 
I Norge lever sølvkreet bare innendørs. Funn i bygninger er rapportert over hele landet, og man kan møte på dem hele året. De mest typiske stedene er bade- og vaskerom, kjøkken eller andre rom med høy fuktighet. Sølvkreet kan ikke klatre oppover glatte, loddrette flater og fanges derfor ofte i badekar, kummer, skåler og lignende. 

 

Hvordan løse sølvkreproblemer?
Sølvkreene er helt avhengig av høy luftfuktighet for å kunne gjennomføre livssyklusen (over 60 %). Den enkleste løsningen er derfor å øke temperaturen og forbedre ventilasjonen. Ved å senke luftfuktigheten i et rom vil sølvkreene normalt forsvinne av seg selv. Dette kan være vanskelig på baderom, men høy effekt på varmekabler eller vifteovner vil kunne gi et godt resultat. Uttørkingen bør foregå over en lengre periode slik at man er sikker på at man blir kvitt alle individene. Eventuelle fuktskader bør utbedres og det er meget viktig at alle kilder til fuktighet fjernes. Støvsuging er å foretrekke fremfor vasking. Hyppig vask kan gi tilstrekkelig fuktighet til at noen individer overlever, siden man da skaper gunstige forhold der insektene skjuler seg. Når man støvsuger er det viktig at støvsugerposens innhold tilintetgjøres slik at dyrene ikke kan spre seg igjen. Sprekker og andre typiske gjemmesteder kan med fordel tettes slik at man reduserer antallet skjulesteder.

Sølvkrefeller med spesialutviklet lokkemiddel kan benyttes for å redusere bestanden av søvkre. 

I spesielt problematiske situasjoner kan små mengder sprøytemidler benyttes. Dette vil i de fleste tilfeller være unødvendig. Kjemisk behandling benyttes kun for å slå ned store bestander. Det er da viktig at man behandler insektenes skjulesteder og at man vasker og fjerner giften etter vellykket bekjemping.

Forgiftet åte er en alternativ metode som kan benyttes til bekjempning. Denne metoden må selvsagt kombineres med reduksjon av fuktigheten i rommet. Karbohydrat- eller sukkerholdig åte tilsatt insektsgift vil kunne ta knekken på mange individer og bidra til en reduksjon av bestanden. Åte beregnet på maurbekjempning eller kakerlakker kan benyttes.

 

Kilde: FHI/Nokas Skadedyrkontroll

Relaterte artikler