Nippon maurkontrollsystem - Tube + 2 stasjoner

Varenr: 30009029

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

Inneholder 1 tube med maurmiddel og 2 bokser med lokk. Boksene etterfylles ved behov. Utrydder maur uten søl eller spor.
For ønsket resultat, så trengs det kombinerte metoder. Åte inne, og lokalisere maur samfunn tett opp huset. Da må man bruke gode produkter. For utvendig bruk anbefaler vi dette produktet: TRYKK HER!!  

- Effektivt og enkelt
- 2 åtestasjoner + 2n tube maurmiddel
- Tuben inneholder 30 ml


Aktiv substans: Borax 4,95%.Faresetninger:

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Bruk Biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.
Den som gjennomfører skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger på miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat

Alternativer

Tilbehør