Maurspray 500ml - Kvitt

Varenr: 30008835

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

Benyttes mot maur, men kan også benyttes mot andre krypende insekter som saksedyr, skrukketroll, sølvkre og edderkopper. Brukes der insektene ferdes, f.eks. i sprekker ved gulvlister, rundt vann- og avløpsrør, på terrasser. Insektene dør etter kort tid ved direkte kontakt med middelet eller ved kontakt med behandlede overflater. Virker lenge.

- Effektiv
- Allsidig maurspray
- Mot maur, saksedyr, skrukketroll og sølvkre
- Pumpespray - ingen lukt
- 500 ml
- Langtidsvirkende - 6 uker
- Effektiv innen 1 time

Permetrin kan også benyttes.Faresetninger:

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Bruk Biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.
Den som gjennomfører skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger på miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat

Alternativer