Permetrin Plus - Kvitt

Varenr: 30009458

Permetrin Plus - Hurtig- og langtidsvirkende. Til bekjempelse av maur, stokkmaur, fluer, veps, stripet borebille, husbukk, sølvkre, saksedyr m.fl

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

- Hurtigvirkende
- Langtidsvirkende opptil 6 uker
- Med forlengelsesrør
- 500 ml


Spray direkte på insektene eller på steder hvor de ferdes og oppholder seg. Bruk forlengerdysender det er vanskelig å komme til. Insektene dør umiddelbart ved kontakt med middelet. Langtidsvirkning i 4 - 6 uker.

Ved behandling av stripet borebille og husbukk sprøytes treverket som er angrepet to ganger. La treverket tørke mellom hver behandling. Akvarier, fuglebur m.v. tildekkes eller tas ut av rommet mens behandling pågår.

Faresetninger; 
H222 - Ekstremt brannfarlig aerosol
H229 - Beholder under trykk
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann
Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Permetrin - 0,2% (1,25 g/l)
Tetrametrin - 0,2% (1,25 g/l)
PBO - 0,8% (4,99 g/l)

Alternativer

Tilbehør