Kvitt stokkmaurpakke

Varenr: 30008880

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

Pakken mot stokkmaur som inneholder ALT man trenger for en vellykket bekjempelse av stokkmaur. Start med å tilegne deg kunnskap ved å lese håndboken Effektiv bekjempelse av maur.

10 x Super Maurkonsentrat mot maur (40 g)
1 x Håndboken Effektiv bekjempelse av maur
2 x Make safe åtemerke til forgiftet åte
2 x Kvitt Maur utvanningsmiddel
1 x Gloria sprøytekanne med spiralslange

Tilbudet varer så langt lageret rekker.

Skal man utføre en bekjempelse av stokkmaur med forgiftet åte må man beregne 30-40 gram med åte. Og det anbefales å bruke det aktive stoffet Imidakloprid for et vellykket resultat. Private kan ikke kjøpe Imidakloprid i større enn 4 grams tuber, så derfor er det 10 x 4 gram i denne pakken. For at åte bekjempelse skal lykkes må flest mulig arbeidere ta med seg forgiftet åte tilbake inn i kolonien. Da må åten legges ut korrekt. Om ikke er det andre insekter som spiser av åten. Åte legges ut inne der det er aktivitet (se at maurene spiser av åten) og husk å fjerne/vaske bort alternative matkilder. Du vil at maurene skal spise av giftåten. Ute så må man indentifisere inngangen til maurene. 

Giftåten legges så rundt inngangen, eller på nærgående stier (se at maurene tar til seg åten - dette kan ta noen minutter). Sørg for å fylle på etter behov, og så lenge det er maur skal det aldri gå tom for åte! Når aktiviteten av maur opphører inne, samt ute skal det ligge åte tilgjengelig i 14-dager. Det skal være 14 dager uten noe mauraktivitet før man kan stoppe å legge ut forgiftet åte. Når det er gått 14 dager uten aktivitet inne eller ute, så sprøytes det godt rundt hele bygget med Kvitt Maur utvanningsmiddel: da nederst langs grunnmur, opp under kledning og på ute arealer hvor maur ferdes og finner næring. 

Når stokkmaurene er bekjempet, så er man over i en ny fase med forebyggende arbeid for å hindre at det samme skjer igjen. Les håndboken Effektiv bekjempelse av maur for råd og veiledning.

Forebyggende og bekjempende arbeid mot skadedyr er en viktig del av det faste vedlikeholdet på eiendommen. Skadedyrbutikken.no har som eneste leverandøren i Norge satt sammen profesjonelle pakkeløsninger for kunder som gjør dette arbeidet så enkelt og effektivt som mulig! Kvitt stokkmaurpakke er satt sammen av landets fremste maurekspert, Kenneth Ervik og inneholder en startpakke med nødvendige produkter og informasjon for en vellykket bekjempelse.Faresetninger:

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
EUH401 Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet.

Bruk Biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.
Den som gjennomfører skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger på miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat.

Alternativer