Insektsmiddel Trinol 810 - Bio

Varenr: 30008480

Oljebasert insektmiddel med permetrin som har en god "knock down" effekt og langtidsvirkende opp til 6-8 uker (innvendig). Produktet er også kjent under navnet "Bio" og kan benyttes i kampen mot skjeggkre, sølvkre og andre krypende insekter.

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

- Brukes til alle insekter, også skjeggkre
- Drøy i bruk
- Effektiv
- 700 ml


Trionol 810 Insektmiddel er også kjent under navnet "BIO" Insektmiddel. Et godt oljebasert insektmiddel med Permetrin og pyrethrin som aktive stoffer. Virketid innvendig 6-8 uker.

Aktive stoffer:
Pyrethrin l og Pyrethrin ll 0,3% 
Permetrin 0,99% 
Piperonylbutoxid 1,5% 
Kulbrinte C12-C16 50-80% 
 

 Faresetninger:
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Bruk Biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.
Den som gjennomfører skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger på miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat

Alternativer