Giftpakke til bønder med godkjennelse - Startpakka

Varenr: 30009264

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

Gift pakke satt sammen av autoriserte skadedyrbekjempere. Fin startpakke som inneholder det man trenger for og bekjempe gnagere på din eiendom.
Pakken inneholder: 8 kg gift, 10 solide åtestasjoner, merker som er pålagt å bruke på utsatte stasjoner + 2 stk nøkler til stasjonene.

Har du tatt kurset på Folkehelseinstituttet, eller utvidet ditt sprøyte sertifikat så har du lov til å handle disse produktene. Vi trenger bevis fra deg, så send dette til epost: post@skadedyrbutikken.no

- Effektivt
- Sikkert
- Kun for godkjente skadedyrbekjempere, eller bønder med godkjennelse


Rottegift : OBS! Denne åten kan kun selges til sertifierte skadedyrbekjempere eller bønder som har godkjennelse til gnagerbekjempelse på egen eiendom på sprøytesertifikatet. 

Åtestasjon for gnagere SAFE er beregnet til utvendig bruk mot rotter og mus. Dette er en åtestasjon som er laget for Norges tøffe klima,
og brukes av profesjonelle skadedyrbekjempere i hele landet.

Åtestasjon for gnagere SAFE er for de som har fukus på helse, miljø og sikkerhet!

Åten er fuktighetsbestandig. Avliver mus og rotter i innendørs- og utendørs miljøer. Avliver rotter som er motstandsdyktige mot annen antikoagulant. Kan også brukes til bekjempelse av vånd. Inneholder Bromadiolone og Denatonium benzoat (bitterstoffer). 8 kg åteblokker av 28 gram. Produsenten er verdens ledende innen mus- og rottegift.
 

Faresymbol: 
GHS08
Piktogram med varselsord: 
Fare


Sikkerhetssetninger:
H373: Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering .
Forsiktighetsmeldinger:
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103: Les etiketten før bruk.
P314: Søk legehjelp ved ubehag.
P501: Innhold/beholder leveres til godkjent fyllplass i henhold til lokale forskrifter.

 

Bruk Biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.

Den som gjennomfører skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger på miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat.

Hvem tar jeg kontakt med for utvidet godkjenning?

Det er fylkesmannen som er ansvarlig for kurs, felleskjøpet kjører egne kurs.

/Files/Files/Sikkerhetsdatablader/30008854.pdf
30008854.pdf 48 KB

Alternativer

Tilbehør