Huggormfelle med limplate - Proft produkt og trenger godkjenning

Varenr: 30008336

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

Effektiv og nøytral huggormfelle i sort metall inkludert limplate. Fellen inneholder et svært klebrig klister som ormen setter seg fast i. Når ormen er fanget tas den med til et annet sted og frigjøres, ormen frigjøres ved å helle matolje over ormen og limplaten.

Hva mener vi med en "proff" som kan få denne godkjenningen?

For oss betyr det en profesjonell enhet eller et firma som har spesialisert seg på områder som skadedyrbekjempelse, vaktmestertjenester og lignende felt. Dette er selskaper med betydelig erfaring og ekspertise i sin bransje, som er i stand til å håndtere kompleksiteten og spesifisitetene ved produktet vårt.

Vi forstår at godkjenning kan virke som et hinder, men vårt mål er å sikre at vårt produkt blir brukt på mest mulig effektiv og trygg måte. Derfor tar vi proaktivt kontakt med alle som uttrykker interesse for å kjøpe produktet vårt. I denne interaksjonen tar vi oss tid til å nøye gjennomgå de strenge retningslinjene og kriteriene som kreves for en slik godkjenning. Vi er her for å hjelpe, og vi er forpliktet til å gi veiledning og støtte gjennom hele denne prosessen.

Vi forstår at det kan være utfordrende, men det er en del av vår forpliktelse til kvalitet og sikkerhet. Vi ser frem til å hjelpe deg å navigere i denne prosessen og bringe denne profesjonelle løsningen til din virksomhet.

Send oss mail på: post@skadedyrbutikken.no for og søke om godkjennelse til dette produktet.

OBS! VIKTIG:

DYREVELFERD ER NOE SOM SKAL TAS PÅ ALVOR. MAN ER PLIKTET TIL Å FØRE TILSYN TIL FELLEN MINST 3 GANGER DAGLIG! Og ved fangst skal det øyeblikkelig igangsettes jobben med og få den omplassert!

  • Vårt produkt er av høy kvalitet, designet og testet for topp ytelse, men krever godkjenning for bruk.
  • Godkjenningen er rettet mot profesjonelle enheter, spesielt de som har spesialisert seg på områder som skadedyrbekjempelse, vaktmestertjenester, osv.
  • Vi tar proaktivt kontakt med alle potensielle kunder for å hjelpe dem å forstå de strenge retningslinjene for godkjenning.
  • Målet med godkjenningen er å sikre at vårt produkt brukes på mest effektiv og trygg måte.
  • Vi tilbyr veiledning og støtte gjennom hele godkjenningsprosessen for å sikre kundens suksess.

- Solid huggormfelle i metall
- Målene på fellen er: 51 cm lang, 30,5 cm bred, 6 cm høy
- Inkludert 1 limplate
- Ekstra limplate kjøpes her
- Oppsøkes av huggorm grunnet ly og varme
- Enkelt å frigjøre huggormen
- Må holdes tilsyn 3 ganger i døgnet
- Fargen sort gjør at fellen blir varmere av solen, og mer attraktiv for orm og gå i fellen.


OBS; Av dyrevelferdshensyn skal fellen alltid sjekkes minst 3 ganger i døgnet etter at den er satt ut. Fellen må ikke under noen omstendighet settes ut og forlates uten ettersyn!

Når ormen er fanget kan du ganske enkelt putte hele fellen i en bag, og ta den med til et annet sted der ormen kan være. Når du heller vanlig matolje på ormen løsner den fra fellen og kryper av gårde, helt uskadet.

Huggormen er den eneste giftige av Norges tre slanger. De to andre artene er buorm og slettsnok. Huggormen er, sammen med alle krypdyrene i Norge, fredet. Hvis du har satt ut en ormefelle har du derfor et ansvar for å sjekke fellen ofte slik at ormen ikke tar skade før du får omplassert den.
Siden hoggormen er vekselvarm kan den ikke opprettholde en konstant kroppstemperatur slik som pattedyr, fugler og oss mennesker. Kroppstemperaturen til huggormen, som hos andre krypdyr og amfibier, er avhengig av temperaturen som omgir dem. Derfor velger hoggormen steder som varmer seg opp fra sola. Det er grunnen til at vi ser den oftest om våren. Da kommer de nemlig ut for å sole seg. Under parringstiden om våren, er det mange hanner som kappes om hunnene. Noen ganger er kampene mellom dem et spørsmål om liv og død.

Hunnen får sitt første kull når hun er fire år, og deretter får hun som oftest kull annet hvert år. Drektighetstiden er på 2-4 måneder. Vanligvis føder hun mellom 6 og 11 unger, men i ekstreme tilfeller opp til 21! Å føde unger er en så stor belastning for ormen at hunnen kun klarer å produsere to-tre kull før hun dør ved 6-8 års alder.

Omtrent halvparten av ungene til huggormen dør det første leveåret og bare 10 prosent overlever til de er kjønnsmodne.
Huggormen er kjent for å føde levende unger, men en mer korrekt beskrivelse er at eggene klekkes rett før fødselen. De er 15–20 cm lange når de er nyfødte, og de er giftige når de blir født. Ungene i ett og samme kull kan ha forskjellige fedre.Forsiktighetsregler:
Bruk produktet forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjon før bruk. Oppbevares og håndteres slik at forurensing i miljøet unngås. Oppbevares utilgjengelig for barn. Den som skal foreta skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger for miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat. Er du i tvil bruk av produktet, ta kontakt med SkadedyrButikken for råd og veiledning.

Er huggormen eneste giftige slaneg i Norge? 

Ja, huggorm er den eneste giftige av Norges tre slanger. De to andre artene som er buorm og slettsnok er også fredet. 

 

Hvor farlig er et hoggormbitt?
Et bitt fra huggorm kan gi flere ulike reaksjoner, og hvor alvorlig det blir er ofte vanskelig å forutse. Dette bør du gjøre hvis du blir bitt. (Kilde og bilder lommelegen.no) Et hoggormbitt trenger ikke å være farlig. Men i enkelte tilfeller kan det bli veldig alvorlig.

Er hoggormgift farlig for oss?
- Huggormgift består av en kompleks blanding av mange forskjellige forbindelser, både enzymer og polypeptider/proteiner, forklarer Lene Solheim
Jacobsen, lege og seniorrådgiver ved Giftinformasjonen. Det kan gi oss flere ulike plager dersom vi er så uheldige å bli bitt.

- Giften kan gi både lokale og systemiske symptomer. Det betyr at hele kroppen kan bli påvirket. Årsaken til dette er at giften i tillegg til sin egen effekt, vil
øke frisettingen av kroppens egne alarmstoffer som histamin, bradykinin, prostaglandin og serotonin, forklarer Jacobsen. Dette kan føre til at flere av
kroppens funksjoner blir rammet.

Ved bitt bør du...
Dette er rådene fra Jacobsen på Giftinformasjonen: - Hold kroppsdelen høyt og mest mulig i ro hvis det er mulig. La bittstedet være i fred. Unngå å klemme, kutte eller suge ut blod fra bittstedet. Immobiliser pasienter som skal til lege så godt som mulig under transporten. Kontakt lege eller Giftinformasjonen på 22 59 13 00, hele døgnet.

Hva er et «tørt bitt»?

Skadedyrbutikken


Selv om man blir bitt er det ikke sikkert hoggormen sprøyter giften inn i kroppen vår. I mange tilfeller vil det nemlig være slik at den sprøyter inn lite eller ingen gift. Dette kalles for et «tørt bitt».


- Ved denne type bitt vil reaksjonen bare være lett eller helt fraværende. Omtrent 30 % av alle tilfellene er «tørre bitt», sier Jacobsen.


Mange vil kanskje være usikre på hva slag bitt de har fått. Men i følge rådgiveren kan man anta at det er et såkalt «tørt bitt», dersom det er totalt fravær av symptomer og tegn, både lokale og systemiske, 2 timer etter bittet. Det kan uansett være lurt å kontakte lege eller Giftinformasjonen for vurdering hvis man blir bitt.


BLE BITT: Bærplukkeren ble bitt av hoggorm i venstre hånd. Legg merke til hevelsen og den blå/røde misfargingen av huden oppover hele armen som var 5-6 cm tykkere enn høyre arm. Pasienten var innlagt i 3 døgn og ble behandlet med motgift på grunn av kraftige allmennsymptomer. Hevelsen gikk gradvis tilbake over to uker (kilde: Dag Jacobsen, OUS).

Hva skjer når vi blir bitt?
De fleste som blir bitt av huggorm vil kjenne dette godt. I de fleste tilfeller vil det også være synlige merker etter ormens tenner. Hvor raskt man får en reaksjon på bittet vil variere fra person til person. - Lokale reaksjoner i og rundt bittet kommer oftest innen få timer, men kan videreutvikles over 2-3 døgn, sier Jacobsen og legger til at reaksjonene vil være helt individuelle.

- Noen kan oppleve at bittet gir smerter, få blålig misfarging og eventuelt hevelse som brer seg fra bittstedet og som kan bli svært omfattende. Enkelte får
også blemmedannelse, påvirkning av lymfekar og lymfekjertler og årebetennelse.

Systemiske reaksjoner på hoggormbitt kommer oftest 1-2 timer etter bittet, men kan også utvikles over flere timer og ha et svingende forløp.

- Det kan være mage-tarm reaksjoner som buksmerter, brekninger og diaré. Noen vil også oppleve å få blodtrykksfall, rask puls og eventuell annen
hjertepåvirkning. Andre symptomer kan være svimmelhet, omtåkethet, irritabilitet, sløvhet, kramper eller i verste fall bevisstløshet, forklarer Jacobsen.

- Også luftveiene kan påvirkes med sammentrekninger og hevelser.

Kan det være livstruende?

Det er sjelden at hoggormbitt gir dødsfall. Men et bitt vil alltid gi ulike reaksjoner, og hvor alvorlig det blir er vanskelig å forutse. Det gjelder også for personer som har blitt bitt tidligere. Responsen i ett tilfelle vil derfor ikke si noe om hvor alvorlig reaksjonen vil bli ved senere bitt. Hvor på kroppen du blir bitt vil også ha stor betydning for alvorlighetsgraden. Det farligste er hvis du blir bitt andre steder enn i armer og ben, som for eksempel i mage, bryst, rygg, hals og hodet.

- Bitt i munn eller tunge kan raskt gi hevelse og luftveishinder. Dette kan skje hvis man prøver å leke med slangen og for eksempel skal kysse den, sier
professor Dag Jacobsen ved Oslo Universitetssykehus.

Når bør jeg ringe lege?
For enkelte grupper kan også et hoggormbitt være ekstra farlig, uansett hvor de blir bitt.

- Barn er mer følsomme for giften og mottar en større giftmengde per kg kroppsvekt i forhold til hos voksne. Andre grupper som bør være litt ekstra på
vakt er eldre, gravide, personer med nedsatt allmenntilstand og personer som bruker enkelte blodtrykksmedisiner, sier han.

I følge professoren er det viktig å ha lav terskel for å kontakte lege hvis man har blitt bitt.

- Føler man seg dårlig med allmensymptomer som kvalme, kaldsvetting, generell uvelhet og svimmelhet er det viktig å kontakte lege eller sykehus. Hvor
mye det haster vil avhenge av symptomene, men i Norge er det bare noen få som trenger «blålystransport» til sykehuset hvert år på grunn av
hoggormbitt.

Trives godt i solhellinga

- Huggormen finnes i de fleste områder i Sør-Norge, og trives best i glissen skog og hogstflater, lyngheier, myrkanter og ikke minst i sørvendte lier, sier Dag
  Dolmen, hoggormekspert og førsteamanuensis ved NTNU, Vitenskapsmuseet i Trondheim.

Han forteller at hoggormen sjelden vil utgjøre noen fare tidlig om våren, rett etter vinterdvalen, fordi den da er kald og treg. Men når solen har fått tak, og ormen har våknet skikkeligtil live kan den lett bite.

- Hoggormen kan ikke sies å være aggressiv. Den angriper aldri, men kan forsvare seg dersom den er trengt opp i et hjørne eller løftet opp, sier Dolmen.

Og er det snakk om en liten hoggorm, kan det være grunn til å være litt ekstra på vakt.

- Små huggormer og store har den samme gifta. Store hoggormer har et mye større lager av gift og kan dermed injisere mer av den. Imidlertid er det slik at
store hoggormer doserer gifta når den biter; den tømmer ikke hele lageret. Små hoggormer derimot, gir gjerne alt det den har. I tillegg er små hoggormer
kvikke og, i motsetning til store ormer, biter de ofte. Han mener det er viktig å være spesielt påpasselig med små barn, dersom de blir bitt av hoggorm.

- Det er dessverre flere eksempler på barn som har mistet livet av huggormbitt eller vært døden nær. Men også «store sterke menn» kan få alvorlige
problemer. Risikoen for å bli bitt er likevel uhyre liten.

Og kanskje er huggormen et stykke unna når du treffer på den, slik at du også kan rekke å betrakte den?

- Man skal aldri løfte den opp eller leke med den. Se på den på en viss avstand og ta heller et ta godt bilde! sier Dolmen.

Hvordan ser et huggormbitt ut?
Bittet medfører vanligvis bare en lokal reaksjon på bittstedet. Det kan også bli stor hevelse rundt bittstedet, og huden kan få en blåaktig farve. Selve bittet ses som to hull i huden, to røde prikker med noen millimeters avstand. Hvis det er kommmet gift inn i underhuden, blir huden rundt bittet hoven, rød og smertefull.
 

Skadedyrbutikken

Alternativer

Tilbehør