Ekstra limplate til Huggormfelle

Varenr: 30008277

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

Ekstra limplate til huggormefellen fra Catchmaster. Limplaten kan brukes flere ganger.

Ekstra limplate til huggormfellen som selges her på Skadedyrbutikken.

NB: Av dyrevelferdshensyn skal fellen alltid sjekkes minst 3 ganger i døgnet etter at den er satt ut. Fellen må ikke under noen omstendighet settes ut og forlates uten ettersyn!

Hvis huggormefellen blir liggende lenge ute eller brukes og renses mange ganger, kan det etterhvert være nødvendig å erstatte limplaten.

Huggormen er den eneste giftige av Norges tre slanger. De to andre artene er buorm og slettsnok. Huggormen er, sammen med alle krypdyrene i Norge, fredet. Hvis du har satt ut en ormefelle har du derfor et ansvar for å sjekke fellen ofte slik at ormen ikke tar skade før du får omplassert den.

Siden huggormen er vekselvarm kan den ikke opprettholde en konstant kroppstemperatur slik som pattedyr, fugler og oss mennesker. Kroppstemperaturen til huggormen, som hos andre krypdyr og amfibier, er avhengig av temperaturen som omgir dem. Derfor velger huggormen steder som varmer seg opp fra sola. Det er grunnen til at vi ser den oftest om våren. Da kommer de nemlig ut for å sole seg. Under parringstiden om våren, er det mange hanner som kappes om hunnene. Noen ganger er kampene mellom dem et spørsmål om liv og død.

Hunnen får sitt første kull når hun er fire år, og deretter får hun som oftest kull annet hvert år. Drektighetstiden er på 2-4 måneder. Vanligvis føder hun mellom 6 og 11 unger, men i ekstreme tilfeller opp til 21! Å føde unger er en så stor belastning for ormen at hunnen kun klarer å produsere to-tre kull før hun dør ved 6-8 års alder.

Omtrent halvparten av ungene til huggormen dør det første leveåret og bare 10 prosent overlever til de er kjønnsmodne.
Huggormen er kjent for å føde levende unger, men en mer korrekt beskrivelse er at eggene klekkes rett før fødselen. De er 15–20 cm lange når de er nyfødte, og de er giftige når de blir født. Ungene i ett og samme kull kan ha forskjellige fedre.
 

Kan denne limplaten også brukes som limplate mot rotter? 
I andre land brukes denne limplaten til bekjempelse av rotter, men ikke lov å bruke limplater i Norge til slik bekjempelse. 

Alternativer