/Files/Images/mikhail-vasilyev-Vf1JrKMUS0Q-unsplash.jpg

Maurbekjempelse: Den ultimate guiden

En av landets fremste innen maurbekjempelse tar deg igjennom steg for steg hvordan utrydde maurkolonier i hus og hytter, samt hvordan holde dem borte!

Bekjempelse av sort jordmaur

Denne utgaven av magasinet tar for seg bekjempelse av de mindre maurartene, f.eks Sort jordmaur (2 arter) og Sauemaur (2 arter), eller som på folkemunne kalles "Sukkermaur". For bekjempelse av Stokkmaur, se tidligere artikler i Magasinet

For å lykkes med bekjempelse av "Sukkermaur" så må det kombineres to bekjempelsesmetoder. Det skal utplasseres forgiftet åte inne og det skal sprøytes ute, og det skal gjøres samtidig om mulig. 
 

Tiltak innvendig:
Først skal det gjøres grundig rent for å fjerne alle alternative næringskilder. Hvorfor skal maurene spise åten du legger ut dersom det er mat mange andre steder? Legg så ut forgiftet åte der det er mye aktivitet av maur eller på maurstier. Åte er åte? Nei, benytt produkter som har Imidakloprid som aktivt stoff, f.eks Superkonsentrat Kvitt Q. Klarer man å lokalisere hvor maurene kommer ut i beboelsesrom (fra under en list, opp et rør, etc), legg ut åten her man slippe masse maur vandrende omkring. Da mauråten er transparant kan det være fornuftig å benytte MakeSafe åtemerker slik at man ser hvor åte er utplassert.

Pass på at det aldri går tom for åteåtepunktet og for å ha nok åte. Til større kolonier kan det fort gå 10-20 gram forgiftet åte. Etter at åte er utplassert, kan det bli en oppblostring av maur. Dette er veldig bra, så lenge maurene spiser av åten. Mer åte som blir fraktet inn i kolonien, jo raskere resultat. Åte skal fylles på frem til synlig aktivitet opphører og ytterligere 14 dager.

Tiltak utvendig: 
Samtidig som forgiftet åte legges ut inne, skal det sprøytes et trippelt sperrebelte rundt bygningen. Dette skal sørge for at maur som vandrer ut og inn av boligen blir utsatt for kontaktgift. Det er ikke nok næringskilder inne for maur, heller ikke riktig næringskilder, så har man en etablert maurkoloni i hus eller hytte må maur ut for å finne næring (temperaturavhengig). Når det sprøytes rundt bygningen, så anbefales å bruke en lavtrykks sprøytekanne. Og der er Gloria comfort med sin spiralslange det beste valget i forhold til prisen. Maurmidler som skal brukes ute må være produsert til utvendig bruk. Her anbefales Kvitt utvanningsmiddel eller Peststop maurpulver (kan blandes i vann). Det skal sprøytes nederst langs grunnmur (så maurmidlene treffer delvis bakken og grunnmur), opp under keldning (der det er) og på uteariale hvor maur ferdes (stier) og finner næring (vegetasjon og trær). Dette skal utføres 2 ganger løpet av året, men ikke nødvendig etter 15. september da maur er vekselvarme.

Hvordan holde maurene borte? 
Når maurene løpet av sommerhalvåret er utryddet, så er man over til jobben med å holde dem borte. Dersom det er en årsak til at maurene er i bygningen, så må denne identifiseres og utbedres. Oftest omhandler dette en råteskade. Men maur elsker polystyren (Isopor) og er noe vanskelig å fjerne polystyren under et støpt dekke. Da må man tette åpninger/sprekker (også under bakkenivå) og fjerne de gode levevilkårene. Å fjerne/redusere vegetasjon der maur finner næring kan være et forebyggende tiltak. Dersom sand (under brostein) eller jord (blosterbed) inn mot grunnmur kan det anbefales og lage en barriere mellom sand/jord og grunnmur. For eksempel kan det graves en rand ca. 40 cm dyp, som man fyller med grov pukk og pytntestein på toppen. Dersom man har polystyren (Isopor) i bygningen, anbefales det at etter en hovedbehandling å fortsette med utvendig sperrebelte hver vår og sommer. Dette da polystyren i seg selv kan være en primærårsak, og ikke mulig å fjerne. Da må det gjennomføres kontinuerlig tiltak for å hindre nye etableringer av maur i konstruksjon.

Avslutningsvis kan det nevnes at man ikke blir snekker selv om man kjøper seg en hammer. Kunnskap er viktig for å oppnå et ønsket resultat, og en god investering kan være håndboken: Effektiv bekjempelse av maur.


Lykke til, og er det spørsmål ta kontakt med oss!

Relaterte artikler