/Files/Images/advion-kakerlakk-ate-4-stk-30-g-krever-godkjenning-skadedyrbutikken.jpg

Bruk av Advion Cockroach Gel i bekjempelse av skjeggkre

Den siste tiden har det vært mye oppmerksomhet rundt et "nytt" middel som heter Advion Cockroach Gel da den har vist seg effektiv til bekjempelse av skjeggkre. I denne artikkelen får du mer informasjon om dette produktet.

Advion Cockroach - Forgiftet åte

Folkehelseinstituttet har gått grundig til verks og testet flere bekjempelsesmetoder for å finne ut hvordan de virker på skjeggkre, for å redusere, eller helst fjerne problemet. Som ansvarlig for deler av feltundersøkelsene har Nokas Skadedyrkontroll vært en viktig bidragsyter i forhold til bekjempelsesmetodikk.

Det finnes i dag hovedsakelig 2 metoder som reduserer skjeggkre betraktelig. Sprøyting og forgiftet åte. Begge metodene skal benyttes i en IPM-strategi (kombinere flere tiltak som samlet gir et ønsket resultat).

 

Ved sprøyting kan pyretroider benyttes og det aktive stoffet Cypermethrin gir god effekt. Insektmiddelet kan sprøytes direkte på skjeggkre, inn i sprekker og hulrom, samt langs lister (overflatebehandling) i de rom det er aktivitet. Der barn sover eller oppholder seg skal insektmidler sprøytes bak listene, slik at dem ikke kan komme i kontakte med middelet. Før sprøyting skal det være grundig rengjort, med formål om å fjerne alt av støv som kan binde seg opp i insektmidlene. Ved sprøyting inn i sprekker, under dørterskler, under lister, med mer så vil holdbarheten på insektmiddelet forlenges med flere uker da insekticidet er mindre eksponert mot slitasje, støv, vann og sollys. Etter overflatebehandling skal behandlede områder ikke vaskes.

 

For å måle effekten av tiltakene anbefales det å kartlegge før sprøyting. Resultatet sammenlignes med kartlegging etter bekjempelsen er ansett som ferdig. Mer om kartlegging og feller. Se her!

 

Anbefalte produkter til sprøyting:
- Overflatebehandling WoodTox
- Punktsprøyting Permetrin

Husk å beholde varmen i boligen under behandlingen, skjeggkre trives og er mest aktive fra 20 til 26 grader. Om mulig slå av alle lyskilder før man legger seg, skjeggkre trives best i mørket.

 

Ved bekjempelse med forgiftet åte er det Advion Cockroach Gel med Indoxacarb som gir best resultat, men produktet er kun godkjent for profesjonelt bruk. Hvordan åten utplasseres er meget viktig og det gir store utslag ved feil utplassering. 

Tidligere ble åte utplassert få steder over flere omganger og det kunne ta ett år før bestanden ble redusert med 90%. Da man i feltundersøkelser i regi av Nokas Skadedyrkontroll utplasserte åten strategisk og økte antall åtepunkter i kombinasjon med lokkemiddel for å øke aktiviteten ble det oppnådd samme resultat på bare 10 uker. 

 

Bilde: Nokas Skadedyrkontroll

For å lykkes med bekjempelse (sprøyting/åte) av skjeggkre må flere tiltak kombineres samtidig. I forskning og feltundersøkelser der man oppnår gode resultater benyttes IPM-tiltak (Integrert skadedyrkontroll). Viktige IPM-tiltak som skal benyttes i kombinasjon med sprøyting eller forgiftet åte er: 

  • Tetting for å forhindre vandring/spredning til andre enheter/etasjer eller rom. 
  • Hyppig støvsuging for å fjerne støv og alternative næringskilder.
  • Temperaturkontroll - der optimalisere temperaturer under bekjempelse, redusere temperaturer etter bekjempelse. 
  • Identifisering og fjerning av fuktkilder - for å fjerne arnesteder der egg klekkes og nymfer utvikler seg. 
  • Utplassering av limfeller eller limrull for å fange skjeggkre, men også for å løpende monitorere bestanden/nedgangen Rydde og fjerne skjulesteder.

 

 

 

Har du spørsmål om skjeggkre, se mer informasjon på www.skjeggkre.info
eller ta kontakt med oss på telefon: 40 60 11 11.

Relaterte artikler