Advion kakerlakk åte 4 stk - 30 g - KREVER GODKJENNING

Varenr: 30008201

OBS! PRODUKTET KAN KUN SELGES TIL SERTIFISERTE SKADEDYRTEKNIKERE!
Trenger man og verne om åten så bruk denne stasjonene som fungere helt perfekt. TRYKK HER FOR PRODUKTET !

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

OBS! Denne åten kan kun selges til sertifiserte skadedyrbekjempere. Ved kjøp må sertifikat fremlegges. 

Kombinerer en egenutviklet høykonsum-formel med en unik, ikke avvisende aktiv ingrediens som bioaktiverer til sin aktive form inne i kakerlakkene. Studier viser at denne formelen raskt tiltrekker seg kakerlakker, til og med i situasjoner der matkilder allerede eksisterer.

Produktet kan også i henhold til nyere forskning benyttes til bekjempelse av skjeggkre. Ved bekjempelse av skjeggkre må produktet utplasseres korrekt for å oppnå ønskede resultater. Produktet er nå godkjent til bruk i skjeggkrebekjempelse av Miljødirektoratet. LES MER. 
 

 

Faresetninger:
H301
H317
H332
H372
H400
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Bruk Biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.
Den som gjennomfører skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger på miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat.

/Files/Files/Sikkerhetsdatablader/30008201.pdf
30008201.pdf 96 KB

Alternativer

Tilbehør