Advion kakerlakk åte 4 stk - 30 g - KREVER GODKJENNING

Varenr: 30008201

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

OBS! PRODUKTET KAN KUN SELGES TIL SERTIFISERTE SKADEDYRTEKNIKERE!
Trenger man og verne om åten så bruk denne stasjonene som fungere helt perfekt. TRYKK HER FOR PRODUKTET !

OBS! Denne åten kan kun selges til sertifiserte skadedyrbekjempere. Ved kjøp må sertifikat fremlegges. 

Kombinerer en egenutviklet høykonsum-formel med en unik, ikke avvisende aktiv ingrediens som bioaktiverer til sin aktive form inne i kakerlakkene. Studier viser at denne formelen raskt tiltrekker seg kakerlakker, til og med i situasjoner der matkilder allerede eksisterer.

Produktet kan også i henhold til nyere forskning benyttes til bekjempelse av skjeggkre. Ved bekjempelse av skjeggkre må produktet utplasseres korrekt for å oppnå ønskede resultater. Produktet er nå godkjent til bruk i skjeggkrebekjempelse av Miljødirektoratet. LES MER. 
 

 

Faresetninger:
H301
H317
H332
H372
H400
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Bruk Biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.
Den som gjennomfører skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger på miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat.

/Files/Files/Sikkerhetsdatablader/30008201.pdf
30008201.pdf 96 KB

Alternativer

Tilbehør