Skrukketroll

Utseende:

- Krepsdyr med 7 par bein 
- Flattrykte og ovale 
- 1-2 cm lange. En art som lever i strandsonen kan bli 3 cm lang
 

Biologi og atferd:

Skrukketroll lever på land til tross for at de puster med gjeller. Vi har ca. 20 arter som lever utendørs i Norge, samt fire arter i veksthus. De fleste trives best på fuktige steder og beveger seg ute om natten. Om dagen gjemmer de seg under steiner, planker o.l. Noen arter opptrer ofte i fuktige kjellere og noen kan klatre på husveggen og komme inn vinduer etc. Skrukketroll lever av råtne planter eller trevirke og sopp. De gjør en viktig jobb ved å bryte ned organisk materiale.

Skade:

Skrukketroll kan skade lagret frukt og grønnsaker som kål og poteter. De kan også skade unge planter i veksthus. I hus kan de forårsake psykiske plager hos enkelte.

Hvordan unngå Skrukketroll?

- Reduser fuktigheten i kjelleren. 
- Monter insektnett i lufteluker og vinduer. 
- Flytt komposthauger og annet dødt organisk materiale vekk fra huset. 
- Fei opp eller støvsug dyr innendørs. 
- Kjemisk bekjempelse anbefales ikke.
 

 

Kilde: FHI Avdeling for skadedyr

PRODUKTER MOT SKRUKKETROLL