Muggsopp middel - Protox Hysan 0,5 Spray - Klar til bruk

Varenr: 30009273
Størrelse
Vennligst velg en variant!

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

Muggsopp middel - Protox Hysan er et spesialmiddel til av-rensing og desinfeksjon av muggsopp. I tillegg kan det brukes til en lang rekke andre formål som luktfjerning og desinfeksjon etter bakterievekst og virus.
Kan påføres som tradisjonelt rengjøringsmiddel.
Vi selger disse i 0,5 - 2,5 - 5 - og 20 liter

- Mot muggsopp
- Spesialmiddel
- Desinfeksjonsmiddel
- Fjerner lukt
Emballasjestørrelser: 
0,5 liter sprayflaske klar til bruk
0,5 liter plastflaske konsentrat
2,5 liter plastdunk konsentrat
5,0 liter plastdunk konsentrat
20 liter plastdunk konsentrat

Inneklima
ProtoxHysan etterlater ingen helseskadelige kjemiske rester på den behandlede overflaten, jf. inneklimarapport. Det er derfor ingen begrensning på det behandlede områdets størrelse.

Muggsopp
Er det oppstått misfarging og vekst av muggsopp, avvaskes den angrepne overflaten med ProtoxHysan. Eventuelt kombinert med mekanisk avrensing. Se mer om bruk av ProtoxHysan.
Er det fare for at det avrensede området skal bli fuktig igjen, anbefales det å forebygge mot fornyet muggvekst med ProtoxSoppstopp.

Luktfjerning
Dårlig lukt kan fjernes ved å gjennomfukte/avvaske de berørte overflatene. Det kan med fordel kombineres med ProtoxAbScent-posen, som henges opp for fjerning av restlukt.

Bakterie - og virusdesinfeksjon
ProtoxHysan er et effektivt desinfeksjonsmiddel mot alle former for bakterier og virus. Eksempler på bruk av ProtoxHysan er derfor mange. F.eks. på skader etter skybrudd med tilbakeslag av e. koli-infisert kloakkvann, desinfeksjon etter døde dyr/mennesker, desinfeksjon etter dueekskrementer, Legionella, Listeria, fugleinfluensa-virus, Newcastle virus m.fl.

Tåkesprøyting
Ved bruk av tåkesprøyting vil ProtoxHysan ha stor desinfiserende effekt på luftbårne muggsoppsporer, bakterier og virus.

 

Fortynning: Før bruk kan ProtoxHysan fortynnes inntil 1:4
Forbruk: Avhengig av underlag, ca. 0,5 liter bruksoppløsning/m2
Omrøring: Nei
Påføring: Påføres best med hånd- eller ryggsprøyte. Bearbeides med stiv børste/kost, svamp, rulle mv. Se avsnittet "ProtoxHysan - Bruk"
Brukstemperatur: > 5 °C.
Ventilasjon: Sørg for god utlufting når behandlingen utføres og i tørkeperioden
Korrosjon/bleking: Det kan forekomme korrosjon på visse metaller og bleking på fargesensitive overflater/materialer
Tørketid: 4-8 timer ved 20 °C
pH: 8,5
Lukt: Svakt kloraktig
Rengjøring: Vann og såpe
Oppbevaring: Mørkt og kaldt. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler
Holdbarhet: 1 år
Avfallshåndtering: Tom emballasje kan kastes i husholdningsavfallet
Sikkerhet: Les bruksanvisningen fra leverandøren før bruk. Ved tåkesprøyting må det brukes helmaske med B2/P2-filter. Må ikke utsettes for temp. over 50 grader celsius eller tilsettes syre, fordi det da dannes klordioksid (se datablad).
Miljø: Ikke merkepliktig

Tilbehør

Alternativer