Grønske fjerner - Klar til Bruk - Trinol 1 Liter

Varenr: 30009393
Størrelse
Vennligst velg en variant!

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

Grønske fjerner som fungerer meget effektivt. Dette er et produkt som er klar til bruk. Kommer som 1 liter spray, eller 5 liters kanne. Produsenten er anerkjente Trinol som er et sterkt vare merke fra Danmark.

- Klar til bruk
- Fungerer best ved temperaturer over 10 grader +
- Brukes mot mose, og der det danner seg grønske
- Brukes på tørre overflater
- Ingen etterspyling nødvendig
- FosfatfriH319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H315 Irriterer huden. H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vannAcute tox. 4; H302 Skin Corr 1B; H314 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410