Veggedyrfelle til sengebein 12 pak

Varenr: 30008255

Veggedyrfelle som plasseres under sengeben, både for å kartlegge, under bekjempelsesprosessen og etter behandling for å monitorere. 

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

CLIMBUP gjør det enklere å holde kontroll med veggedyrene (bedbugs, Cimex lectularius, Cimex hemipterus). Plasser CLIMBUP under bena på alle møbler og senger hvor mennesker eller dyr sover. CLIMBUP danner en barriere mellom gulvet og sengen. Veggedyr som nærmer seg sengen fra gulvet vil klatre opp i beholderen og ramle ned i fallgruven. Veggedyr som kryper ned fra sengen vil bli fanget i beholderen. Det er enkelt og observere og telle veggedyr.

CLIMBUP er ett produkt du kan ha med deg på reiser og ferier.

Produktet kan også benyttes ved problemer med skjeggkre.

Mål:
Diameter utvendig: 15 cm
Indre diameter: 9,3 cm

Det er viktig at ikke sengetepper, klær etc. ligger mot gulvet. Da vil veggedyrene ha flere muligheter til å komme opp i sengen.

Forsiktighetsregler:
Bruk produktet forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjon før bruk. Oppbevares og håndteres slik at forurensing i miljøet unngås. Oppbevares utilgjengelig for barn. Den som skal foreta skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger for miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat. Er du i tvil bruk av produktet, ta kontakt med SkadedyrButikken for råd og veiledning.


Veggedyr:
Veggedyr (Cimex lectularius) suger blod og er tett knyttet til mennesker. Denne parasitten var tidligere en stor plage i Norge, men ved hjelp av nye insektmidler ble veggedyr nesten utryddet på 50-tallet. På grunn av resistens mot insektmidlene og økt reiseaktivitet har forekomsten av veggedyr økt kraftig over store deler av verden de siste 15 årene.


Veggedyr er blodsugere, og formering og utvikling er sterkt avhengig av temperatur og næringstilgang. De legger normalt 1-2 egg per dag og kan produsere 200-500 egg i løpet av sitt voksne liv. Eggene limes fast til underlaget på veggedyrenes gjemmesteder. Det tar 4-21 døgn før et egg klekker, og det kommer en nymfe. Nymfene har fem utviklingsstadier, og de må suge blod minst en gang mellom hvert stadium. Ved optimal temperatur (28-30 ºC) og fuktighet (75-80 % RH) varer hele livssyklusen fire til fem uker. Ved lav temperatur kan utviklingstiden være ett år. Aktiviteten stopper opp når temperaturen synker til under 10 ºC. Veggedyr kan leve uten mat i lang tid. Ved 10 ̊C kan voksne klare seg uten blod i over ett år, mens de minste nymfene kan klare seg i opptil ni måneder. Selv om veggedyr er nært knyttet til mennesker kan de også suge blod av andre pattedyr (flaggermus, katt, kanin og hund m.m.) og fugler.


Skadedyrbutikken.no har gratis support på tlf. 40 60 11 11.


Informasjonsvideo om veggedyr:
 

Vi har senger uten bein, hva gjør vi?
Sengebein kan ettermonteres for perioden man ønsker å benytte Climbup. 

Alternativer

Tilbehør