Veggedyrfeller Til Sengeben XL - 24 stk

Varenr: 30008831

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

24 stk ekstra store veggedyrfeller - og skjeggkre feller som plasseres under sengeben, både under bekjempelsesprosessen og etter behandling. Monitorerer og fanger veggedyr, samt hindrer skjeggkre å klatre opp i sengen.

CLIMBUP gjør det enklere å holde kontroll med veggedyr og skjeggkre. Plasser CLIMBUP under bena på alle møbler og senger hvor mennesker eller dyr sover. CLIMBUP danner en barriere mellom gulvet og sengen. Veggedyr som nærmer seg sengen fra gulvet vil klatre opp i beholderen og ramle ned i fallgruven. Veggedyr som kryper ned fra sengen vil bli fanget i beholderen. Skjeggkre som prøver å klatre opp vil bli fanget i beholderen. Det er enkelt og observere og telle insekter i fellen.

CLIMBUP er ett produkt du kan ha med deg på reiser og ferier.

Mål: 
Diameter utvendig: 17,8 cm
Indre diameter: 12,7 cm

Det er viktig at ikke sengetepper, klær etc. ligger mot gulvet. Da vil veggedyrene ha flere muligheter til å komme opp i sengen.

Forsiktighetsregler:
Bruk produktet forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjon før bruk. Oppbevares og håndteres slik at forurensing i miljøet unngås. Oppbevares utilgjengelig for barn. Den som skal foreta skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger for miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat. Er du i tvil bruk av produktet, ta kontakt med SkadedyrButikken for råd og veiledning.


Om veggedyr:
Veggedyr (Cimex lectularius) suger blod og er tett knyttet til mennesker. Denne parasitten var tidligere en stor plage i Norge, men ved hjelp av nye insektmidler ble veggedyr nesten utryddet på 50-tallet. På grunn av resistens mot insektmidlene og økt reiseaktivitet har forekomsten av veggedyr økt kraftig over store deler av verden de siste 15 årene.


Veggedyr er blodsugere, og formering og utvikling er sterkt avhengig av temperatur og næringstilgang. De legger normalt 1-2 egg per dag og kan produsere 200-500 egg i løpet av sitt voksne liv. Eggene limes fast til underlaget på veggedyrenes gjemmesteder. Det tar 4-21 døgn før et egg klekker, og det kommer en nymfe. Nymfene har fem utviklingsstadier, og de må suge blod minst en gang mellom hvert stadium. Ved optimal temperatur (28-30 ºC) og fuktighet (75-80 % RH) varer hele livssyklusen fire til fem uker. Ved lav temperatur kan utviklingstiden være ett år. Aktiviteten stopper opp når temperaturen synker til under 10 ºC. Veggedyr kan leve uten mat i lang tid. Ved 10 ̊C kan voksne klare seg uten blod i over ett år, mens de minste nymfene kan klare seg i opptil ni måneder. Selv om veggedyr er nært knyttet til mennesker kan de også suge blod av andre pattedyr (flaggermus, katt, kanin og hund m.m.) og fugler.


Skadedyrbutikken.no har gratis support på tlf. 40 60 11 11.


Informasjonsvideo om veggedyr:


Om skjeggkre:
Siden 2013 har skjeggkre ofte blitt funnet i Norge. De kan forveksles med vanlig sølvkre, men er større, har lengre haletråder og en mer fremtredende behåring. Skjeggkre gjør lite skade, men har i noen tilfeller vist seg vanskelig å bekjempe og kan virke sjenerende når de opptrer i stort antall. For mer informasjon om skjeggkre, se www.skjeggkre.info 

 

Dette anbefales:

 

Alternativer