Limplate til sølvkre og skjeggkre

Varenr: 30008378

Liten limplate med rutemønster for fangst av sølvkre og skjeggkre. Rutemønster for å lettere kunne telle antall individer fanget. Effektivt lim som gjør det vanskelig for insektet å komme seg løs. 

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

Liten limplate for fangst av sølvkre og skjeggkre. Da limplaten har rutemøster egner den seg der antall individer skal telles. Effektivt lim som gjør det vanskelig for insektet å komme seg løs. Fellen er også effektiv for tysk kakerlakk, orientalsk kakerlakk og amerikansk kakerlakk.

Dimensjoner: 
Lengde: 77 mm
Bredde: 59 mm

Forsiktighetsregler:
Bruk produktet forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjon før bruk. Oppbevares og håndteres slik at forurensing i miljøet unngås. Oppbevares utilgjengelig for barn. Den som skal foreta skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger for miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat. Er du i tvil bruk av produktet, ta kontakt med SkadedyrButikken for råd og veiledning.

Hvor kan jeg få best informasjon om skjeggkre? 
Vi har opprettet en informasjonsside på www.skjeggkre.info som er bra.

Kan limplatene benyttes til brun pelsbille? 
Ja, men når det kommer til bekjempelse av brun pelsbille må årsaken identifiseres og utbedres. Om ikke vil roblemet komme tilbake. 

Alternativer