Limfelle fra Catchmaster (3 stk)

Varenr: 30008732

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

Limplate som inneholder 3 stk feller. Benyttes i hovedsak ved kartlegging av omfang, bekreftelse av mistanke og etterkontroll etter bekjempelse av skjeggkre. Brukes mest effektivt i kombinasjon med andre anbefalte tiltak og produkter. Kan også kjøpes i større kvanta under pakkeløsninger.  

Dessverre tomt for disse. Men fortvil ikke, for her kan du heller gå for disse fellene som gir samme effekt: TRYKK HER! 

Bruk av feller til kartlegging: 
Ved mistanke om skjeggkre må dette bekreftes med artsbestemmelse. Start med grundig rengjøring før bruk av feller til kartlegging for å fjerne alternative næringskilder. Skuffer og skap med mat rengjøres (tettes ved behov) og maten skal legges i lukkede plastbeholdere. Ved kartlegging anbefales utplassering av feller i hvert rom og 1 stk felle pr. 4 kvm i hvert rom. For å øke fangsten i fellene benyttes skjeggkre lokkemiddel. Registrer hvor feller utplasseres og hvor mange skjeggkre som blir fanget slik at det kan måles opp mot fangst ved etterkontroll.

Bruk av feller til bekjempelse:
Fjerning av individer fra en skjeggkrebestand vil alltid være positivt i en bekjempelsessammenheng, og selv om ikke feller normalt ikke vil kunne gjøre hele jobben, vil de kunne gi et bidrag og som en del av IPM-tiltak.

Start med grundig rengjøring før bruk av feller ved bekjempelse for å fjerne alternative næringskilder. Skuffer og skap med mat rengjøres (tettes ved behov) og maten skal legges i lukkede plastbeholdere. Ved fellebekjempelse (massefangst med feller) utplasseres det limfeller på strategiske steder. Høy tetthet av feller vil være en fordel, men man vil nå et metningspunkt der gevinsten av å øke antall feller forsvinner. Skjeggkre limteip bør da vurderes, som legges ut som et sperrebelte langs alle lister eller på strategiske punkter. Under bekjempelse bør det holdes rent for alternative næringskilder (hyppig støvsuging).

For best effekt ved massefangt i feller:
- Utplasser minst 1 felle pr. 2 kvm
- Bruk lokkemiddel
- Fjern/reduser alle lyskilder
- Beholde varme (best mellom 20-26 grader)
- Om mulig, reis bort - så det blir mindre vibrasjoner som skremmer skjeggkre

Bruk av feller til etterkontroll:
Etter hovedbekjempelsen er ansett som ferdig, anbefales det å måle resultatet ved å utplassere like mange feller på samme steder som ved kartlegging. Ikke gjør endringer på type feller eller ved å tilføre nye elementer, for eksempel lokkemiddel. Ble det bruk feller uten lokkemiddel ved kartlegging, så benyttes feller uten lokkemiddel ved etterkontroll og omvent. Fellene skal stå ute like lenge som ved kartlegging (3-4 uker). Registrer fangst av skjeggkre i fellene og se opp i mot fangst ved kartlegging. På den måten kan man få en indikasjon på resultat av bekjempelsestiltak. Videre benyttes feller til videre løpende monitorering for å se om bestanden holder seg nede på et "akseptabelt" nivå.

Forsiktighetsregler:
Bruk produktet forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjon før bruk. Oppbevares og håndteres slik at forurensing i miljøet unngås. Oppbevares utilgjengelig for barn. Den som skal foreta skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger for miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat. Er du i tvil bruk av produktet, ta kontakt med SkadedyrButikken for råd og veiledning.

For mer informasjon om skjeggkre; www.skjeggkre.info  

Alternativer

Tilbehør