Oktanol til myggfella SkeeterVac - Original

Varenr: 30008598

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

Oktanol til myggfella SkeeterVac er et naturlig biprodukt som kommer fra planter og enkelte dyr. Duftmiddel som brukes sammen med SkeeterVac Myggfelle.

Oktanol (1-okten-3-ol) er et naturlig biprodukt som kommer fra planter og enkelte dyr. Mygg blir tiltrukker av Oktenol og Co2 på opp til 100 meters avstand En oktenol kapsel varer i 60 dager. Selges enkeltvis. Surblett Monitoring Lure er samme produkt som Fine Tune Oktenol.

Et annet produkt som også passer til SkeeterVac myggfeller er produktet: Oktanol refill.

Forsiktighetsregler:
Bruk produktet forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjon før bruk. Oppbevares og håndteres slik at forurensing i miljøet unngås. Oppbevares utilgjengelig for barn. Den som skal foreta skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger for miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat. Er du i tvil bruk av produktet, ta kontakt med SkadedyrButikken for råd og veiledning.

Alternativer

Tilbehør