Oktanol til myggfella SkeeterVac - Original

Varenr: 30008598

Oktanol til myggfella SkeeterVac er et naturlig biprodukt som kommer fra planter og enkelte dyr. Duftmiddel som brukes sammen med SkeeterVac Myggfelle.

Oktanol (1-okten-3-ol) er et naturlig biprodukt som kommer fra planter og enkelte dyr. Mygg blir tiltrukker av Oktenol og Co2 på opp til 100 meters avstand En oktenol kapsel varer i 60 dager. Selges enkeltvis. Surblett Monitoring Lure er samme produkt som Fine Tune Oktenol.

Et annet produkt som også passer til SkeeterVac myggfeller er produktet: Oktanol refill.

Forsiktighetsregler:
Bruk produktet forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjon før bruk. Oppbevares og håndteres slik at forurensing i miljøet unngås. Oppbevares utilgjengelig for barn. Den som skal foreta skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger for miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat. Er du i tvil bruk av produktet, ta kontakt med SkadedyrButikken for råd og veiledning.

Alternativer

Tilbehør