Myggbekjempelse - Larvebekjempelse - Aquatain AMF 250 ml

Varenr: 30009459

NYHET! Myggbekjempelse - Larvebekjempelse - Aquatain AMF er en silikonbasert væske som sprutes direkte på vannoverflaten. Produktet danner raskt et meget tynt lag med silikon, som gjør at mygglarver og -pupper ikke får luft, dør og synker til bunns.
WHO anbefaler bruken av Aquatain AMF til bekjempelse av mygg: TRYKK HER FOR RAPPORTEN!

Størrelse
Vennligst velg en variant!

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

- Nyhet. Meget effektiv myggbekjempelse
- Til mygg i stillestående vannansamlinger som mindre vann, dammer, myrer, grøfter, vanntanker, tønner, takrenner, dekk, krukker etc.
- Nedbrytes i miljøet til ufarlige silikater
- Aquatain AMF er ikke et biocidprodukt og er tillatt brukt i Norge


LES PRODUSENTENS RAPPORT OM HVORDAN DETTE PRODUKTET BLIR BRUKT I KAMPEN MOT MALARIA I AFRIKA: TRYKK HER


Aquatain AMF er et nytt, unikt produkt for miljøvennlig og økologisk bekjempelse av mygg i stillestående vannansamlinger, f. eks. mindre vann, dammer, myrer, grøfter, vanntanker, tønner, takrenner, dekk, krukker etc.

Bruk 1 ml Aquatain AMF per kvadratmeter stillestående vann.

Hell eller drypp Aquatain AMF direkte i vannet i henhold til doseringsmengde. I løpet av noen sekunder dekkes overflaten av en jevn og tynn silikonhinne. Den tynne hinnen varer i fire uker og forringer ikke vannets kvalitet. Den skader heller ikke vekster og dyr.

Silikonhinnen gjør at mygglarver og -pupper ikke kan feste seg til overflaten. Uten kontakt med luft dør mygglarvene og synker til bunns. Silikonhinnen forhindrer også mygg fra å legge nye egg på overflaten av vannet.

Aquatain AMF er anbefalt av WHO som bekjempelse mot mygg. Mygg dreper mest mennesker av alle insekter og dyr i verden. Aquatain AMF har dokumentert virkning på å bryte livssyklusen til mygg og er et svært effektivt produkt for myggkontroll.

Er Aquatain AMF trygt å bruke? Ja, det er det. Silikon brukes på mange ulike måter. F. eks. i vannavstøtende midler, hårprodukter, kosmetikk og av bakerier (non-sticky spray). De nedbrytes i miljøet til ufarlige silikater.

Aquatain AMF er ikke et biocidprodukt og er tillatt brukt i Norge.

Inneholder Polydimetylsiloxan (PDMS Silikon).

Alternativer