Maxforce Platin - Insektmiddel - Krever godkjenning

Varenr: 30009428

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

OBS! PRODUKTET KAN KUN SELGES TIL SERTIFISERTE SKADEDYRTEKNIKERE.

Maxforce® Platin er et insekticid i gelform som er bruksklar til bekjempelse av kakerlakker og skjeggkre innendørs. Den nye formelen er ekstremt attraktiv for skadedyrene og forbrukes opptil 12 måneder etter påføring, hvor produktet fortsatt er aktivt. 

OBS! Denne åten kan kun selges til sertifierte skadedyrbekjempere. Sertifikat vil bl etterspurt ved bestilling. 

Utlagt åte skal kontrolleres regelmessig. Behandlingen gjentas etter behov og til aktiviteten opphører. Etter inntak av dødelig dose vil det ta noen timer før kakerlakkene og skjeggkre dør.

Pakkestørrelse: 
4 x 30 gram 

Aktivt stoff: Clothianidin 1% w/w

Faresetninger:
H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Bruk Biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.
Den som gjennomfører skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger på miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat.

/Files/Files/Sikkerhetsdatablader/30009428.pdf
30009428.pdf 255 KB

Alternativer

Tilbehør