Maurpakke - TOTAL - Det perfekte valget!

Varenr: 30009181

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

Startpakken som inneholder ALT man trenger for en vellykket bekjempelse av maur. Start med å tilegne deg kunnskap ved å lese håndboken Effektiv bekjempelse av maur. Tilbudet varer så langt lageret rekker.

Sprøytekanne 5L - Gloria

ANBEFALES! Den beste lavtryks sprøytenkanne på markedet til denne prisen! Sprøyte-rør i aluminium og justerbar rund-dyse. Kraftig lukkeventil med filter og en fantastisk fin løsning med spiralslange på 2,5 meter som gjør den meget enkel å jobbe med.

Pest-Stop Maurspray
Benyttes mot maur, men kan også brukes mot andre krypende insekter. Brukes der insektene ferdes, f.eks. i sprekker ved gulvlister, rundt vann- og avløpsrør, på terrasser. Insektene dør etter kort tid ved direkte kontakt med middelet eller ved kontakt med behandlede overflater. Virker lenge.

Kvitt mikrogranulat 500 gram - Hurtigvirkende mot maur:
Kvitt deg med maur ved og bruke mikrogranulat. Kan påføres med 3 ulike metoder: Strø rett fra boksen, blandes ut i vann og sprøytes med lavtrykk sprøytekanne, eller tilsett middel i vannekanne.
Hurtigvirkende og langtisvirkning opptil 1 mnd.

Pest-Stop maurlokkebokser
Dette er et godt produkt som benyttes for bekjempelse av maur. Vi anbefaler alltid at du tilegner deg kunnskap om maur før igangsettelse av tiltak. Håndboken "Effektiv bekjempelse av maur" kan være et bra sted å starte.

Effektiv bekjempelse av maur opplag 4
Siste utgave av boken som første gang kom ut i 2003. Nå over 13 000 solgte eksemplarer! Tar for seg alt innen maurbekjempelse og et must å ha for effektiv bekjempelse av maur.

Åtemerker
Inneholder 6 stk "dotter". Brukes ofte av profesjonelle for enkelt ha kontroll på hvor man har lagt ut forgiftet åte. Brukes sammen med f.eks Kvitt Q superkonsentrat mot maur.

Skadedyrbutikken.no har som eneste leverandøren i Norge satt sammen profesjonelle pakkeløsninger for kunder som gjør dette arbeidet så enkelt og effektivt som mulig. Gjør det selv startpakken MAUR er satt sammen av landets fremste maurekspert, Kenneth Ervik, som også er forfatter av boken Effektiv bekjempelse av maur. Startpakken inneholder nødvendige produkter og informasjon for en vellykket bekjempelse.


Faresetninger:
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Bruk Biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk
Den som gjennomfører skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger på miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat.

Alternativer

Tilbehør