Maurpakke - MEDIUM - Bestill - Hent - Fiks

Varenr: 30009179

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

Grunnleggende startpakke medium for forebyggende eller bekjempende tiltak mot maur. Start med å lese tilegne deg kunnskap med å lese håndboken Effektiv bekjempelse av maur. Tilbudet varer så langt lageret rekker.

Kvitt mikrogranulat 500 gram - Hurtigvirkende mot maur:
Kvitt deg med maur ved og bruke mikrogranulat. Kan påføres med 3 ulike metoder: Strø rett fra boksen, blandes ut i vann og sprøytes med lavtrykk sprøytekanne, eller tilsett middel i vannekanne.
Hurtigvirkende og langtisvirkning opptil 1 mneir.

Pest-Stop maurlokkebokser
Dette er et godt produkt som benyttes for bekjempelse av maur. Vi anbefaler alltid at du tilegner deg kunnskap om maur før igangsettelse av tiltak. Håndboken "Effektiv bekjempelse av maur" kan være et bra sted å starte.

Effektiv bekjempelse av maur opplag 4
Siste utgave av boken som første gang kom ut i 2003. Nå over 13 000 solgte eksemplarer! Tar for seg alt innen maurbekjempelse og et must å ha for effektiv bekjempelse av maur.

Åtemerker
Inneholder 6 stk "dotter". Brukes ofte av profesjonelle for enkelt ha kontroll på hvor man har lagt ut forgiftet åte. Brukes sammen med f.eks Kvitt Q superkonsentrat mot maur.
Faresetninger:

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Bruk Biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk
Den som gjennomfører skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger på miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat.

Alternativer

Tilbehør