Maurpakke - LITEN - God start for godt resultat!

Varenr: 30009178

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

Grunnleggende startpakke for forebyggende eller bekjempende tiltak mot maur. Kvitt migrogranulat til utvendig tiltak, og seks lokkebokser med åte som dekker innvendig behov. 

Kvitt mikrogranulat 500 gram - Hurtigvirkende mot maur:
Kvitt deg med maur ved og bruke mikrogranulat. Kan påføres med 3 ulike metoder: Strø rett fra boksen, blandes ut i vann og sprøytes med lavtrykk sprøytekanne, eller tilsett middel i vannekanne.
Hurtigvirkende og langtisvirkning opptil 1 mnd.

Maurlokkeboks 2 gram fra Maxforce Quantum:
Dette er et godt produkt som benyttes av profesjonelle skadedyrbekjempere i kombinasjon med andre produkter og metoder.
Maur er alltid på søken etter næring. Mauråten i disse boksene er svært effektiv. Bruk av mauråte gir mest effekt hvis det brukes innendørs og plasseres ut strategisk. Utendørs har maurene tilgang til masse konkurrerende matkilder. Særlig tidlig på våren når det fortsatt er kaldt ute er bruk av åte effektivt. Da har mauren ikke mulighet til å gå ut, og søkingen etter mat vil foregå innendørs. Hvis du har maurproblemer innendørs om vinter og tidlig vår når det er kaldt ute, kan du se på dette som en indikator for at maurene bor inne i konstruksjonen av boligen. Veldig ofte i forbindelse med en varmekilde slik som varmekabler. Maur trives svært godt i isopor. Normalt ligger det isopor under varmekabler og nede i sålen under gulvet.

Vi anbefaler alltid at du tilegner deg kunnskap om maur før igangsettelse av tiltak. Håndboken "Effektiv bekjempelse av maur" kan være et bra sted å starte. Nå over 13 000 solgte eksemplarer! Tar for seg alt innen maurbekjempelse og et must å ha for effektiv bekjempelse av maur.
Faresetninger:

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Bruk Biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.
Den som gjennomfører skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger på miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat.

Alternativer

Tilbehør