Maurpakke - Kvitt

Varenr: 30008838

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

Bli kvitt maur - inne og ute. Pakken inneholder 2 stk effektive maurlokkebokser til innvendig bruk og strøpulver til utvendig bruk. Det er tiltak innvendig og utvendig samtidig som gir et god resultat. 

- Effektiv bekjempelse
- Innendørs/Utendørs
- Inneholder 2 lokkebokser og strøpulver


Ferdig pakke med 2 stk Kvitt Q lokkebokser som inneholder sirup med Imidakloprid og er et effektivt maurmiddel som bekjemper hele reiret. Produktet er en hurtig og hygienisk form for bekjempelse av små maurarter innendørs. Kan plasseres overalt - t.o.m. på kjøkkenbordet. Brukes så snart maurene ses og er sjenerende. I pakken er det også 1 stk Kvitt Strøpulver mot maur som i utgangspunktet er ment til utvendig bruk. Insektene får middelet på seg ved kontakt med behandlede området og tar det med seg tilbake til reiret. Virker raskt og lenge.

En total beskyttelse mot maur med to maurprodukter med umiddelbar- og langtidsvirkende beskyttelse. Se veiledning under bruksanvisning. 


 Faresetninger:

H400 Meget giftig for liv i vann
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Bruk Biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.
Den som gjennomfører skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger på miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat

/Files/Files/Sikkerhetsdatablader/30008838.pdf
30008838.pdf 272 KB

Alternativer

Tilbehør