Maurpakke - Åtekontroll - Beste åten på markedet

Varenr: 30009039

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

Maurpakken som har åte ( 8 gram tilsammen) og trygge stasjoner ( 6 stk i hard plast ) til åteutleggelse. Blir brukt av skadedyrbekjempere verden over!
Tilbudet varer så langt lageret rekker.

- Effektiv bekjempelse
- Klar til bruk
- Innendørs og utendørs bruk

- Husk og ha kontroll på uteplasserte stasjoner, og tas inn etter vellykket resultat

Et effektivt aktivt stoff til bekjempelse av mindre maurarter! 8 gram med Imidakloprid. Kan også ved riktig bruk benyttes som en del av bekjempelse av stokkmaur, men normalt går det 30-45 gram med Imidakloprid ved en stokkmaurbekjempelse med åte og det må benyttes helt korrekt. For og kjøpe mere av åten: TRYKK HER!

Maurlokkeboks: 
Maur er alltid på søk etter næring. Mauråten i disse boksene er svært effektiv. Bruk av mauråte gir mest effekt hvis det brukes innendørs og plasseres ut strategisk. Utendørs har maurene tilgang til masse konkurrerende matkilder. Særlig tidlig på våren når det fortsatt er kaldt ute er bruk av åte effektivt. Da har mauren ikke mulighet til å gå ut, og søkingen etter mat vil foregå innendørs. Hvis du har maurproblemer innendørs om vinter og tidlig vår når det er kaldt ute, kan du se på dette som en indikator for at maurene bor inne i konstruksjonen av boligen. Veldig ofte i forbindelse med en varmekilde slik som varmekabler. Maur trives svært godt i isopor. Normalt ligger det isopor under varmekabler og nede i sålen under gulvet.

Bruksanvisning: 
1. Sørg for at det er rengjort før utplassering av boksene.
2. Fordel åten ut i åteboksene, og lukk lokket på stasjonene igjen.
3. Plasser boksen hvor maur ferdes eller kommer inn.
4. Unngå å vaske/støvsuge omkring lokkeboksen, da maur legger spor til hverandre som viser veien til boksen. 


Faresetninger:
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon

Bruk Biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.
Den som gjennomfører skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger på miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat.

Alternativer