Maurlokkeboks pakke - Pest-Stop

Varenr: 30009038

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

Maurlokkeboks pakke som dekker behovet i boligen din 5 x 4 stk lokkebokser. Bekjemper effektivt maur innendørs. Tilbudet varer så lenge lageret rekker.

- Effektiv bekjempelse
- Barne- og husdyr sikker
- Enkel å sette ut

PestStop Maurlokkeboks - Dette er et godt produkt som benyttes for bekjempelse av maur. Vi anbefaler alltid at du tilegner deg kunnskap om maur før igangsettelse av tiltak. Håndboken "Effektiv bekjempelse av maur" kan være et bra sted å starte.

Maur er alltid på søk etter næring. Mauråten i disse boksene er svært effektiv. Bruk av mauråte gir mest effekt hvis det brukes innendørs og plasseres ut strategisk. Utendørs har maurene tilgang til masse konkurrerende matkilder. Særlig tidlig på våren når det fortsatt er kaldt ute er bruk av åte effektivt. Da har mauren ikke mulighet til å gå ut, og søkingen etter mat vil foregå innendørs. Hvis du har maurproblemer innendørs om vinter og tidlig vår når det er kaldt ute, kan du se på dette som en indikator for at maurene bor inne i konstruksjonen av boligen. Veldig ofte i forbindelse med en varmekilde slik som varmekabler. Maur trives svært godt i isopor. Normalt ligger det isopor under varmekabler og nede i sålen under gulvet.

Bruksanvisning:
1. Sørg for at det er rengjort før utplassering av boksene.
2. Trykk ut de antall bokser som skall brukes, dermed aktiveres lokkeboksen, og er klar til bruk.
3. Plasser boksen hvor maur ferdes eller kommer inn.
4. Unngå å vaske/støvsuge omkring lokke boksen, da maur legger spor til hverandre som viser veien til boksen.

Innhold: 
1 lokke boks inneholder 1 % w/w azamethiphos.


Faresetninger: 
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Bruk Biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.
Den som gjennomfører skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger på miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat

/Files/Files/Sikkerhetsdatablader/30009038.PDF
30009038.PDF 264 KB

Alternativer