Swirr mauråte - Trinol - Tube på 25 ml

Varenr: 30010411

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

Maur kan oppstå som utfordringer i ulike miljøer. Swirr mauråte, tilgjengelig i en 25 ml tube, tilbyr en metode for kontroll av maur, basert på en geléformel.
Trenger man å verne om åten, anbefaler vi denne åtestasjonen: TRYKK HER FOR PRODUKTET !

 • Swirr mauråte - Trinol er en 25 ml tube med sukkerholdig gelé for maurkontroll.
 • Mest effektiv mot Jordmaur; bekjempelse av Stokkmaur kan kreve flere tuber.
 • Tidlig vår er det mest effektive tidspunktet for åteutleggelse.
 • Aktiv substans er Acetamiprid.
 • Viktige sikkerhetsanbefalinger inkluderer riktig oppbevaring og umiddelbar legebehandling ved kontakt eller inntak.

Swirr mauråte benytter en sukkerholdig gelé for å tiltrekke seg bestemte typer maur. Når maurene kommer i kontakt med geléen, kan de potensielt ta den med seg tilbake til tuen, som kan påvirke tuen som helhet.

Den aktive substansen i Swirr mauråte er Acetamiprid. Det bør bemerkes at produktet primært er utformet for å adressere Jordmaur. Mens Stokkmaur kan vise en viss tiltrekning til dette middelet, krever bekjempelse av Stokkmaur en betydelig større mengde produkt. Selv om det ikke er noen konkret fasit på hvor mye som kreves, kan det ofte være nødvendig med minst 5 tuber eller mer. Det er kritisk å kontinuerlig overvåke og sikre at det alltid er tilgjengelig åte, spesielt når man bekjemper Stokkmaur. Skogsmaur er mindre sannsynlig å bli påvirket. For Faraomaur kan det være en mulighet for interaksjon med middelet.

Utleggelse av mauråte er mest effektivt om våren. På dette tidspunktet er maurene på jakt etter karbohydrater og proteiner etter å ha våknet fra dvalen. Tidlig intervensjon etter oppdagelse av maur kan føre til bedre resultater i bekjempelsen. Om sommeren, når maurene har tilgang til et bredt spekter av naturlig næring i naturen, kan det være vanskeligere å tiltrekke dem med åte.

Sikkerhetsregler:
Som med alle skadedyrsbekjempelsesprodukter, bør Swirr mauråte håndteres med oppmerksomhet:

 • Oppbevar produktet utilgjengelig for barn.
 • Produktet bør ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer, eller dyrefôr.
 • Ved kontakt eller inntak, søk umiddelbart legebehandling og vis frem etiketten om mulig.
 • Ved ubehag, bør man umiddelbart kontakte et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege.

Spørsmål:
Hvilken type maur er Swirr mauråte mest effektiv mot?
Svar:
Swirr mauråte er primært utformet for å adressere Jordmaur. Mens Stokkmaur og Faraomaur kan vise en viss tiltrekning til middelet, er Skogsmaur mindre sannsynlig å bli påvirket.

Spørsmål:
Jeg har et problem med Stokkmaur. Hvor mye av produktet bør jeg bruke?
Svar:
Bekjempelse av Stokkmaur krever ofte en større mengde av produktet. Selv om det ikke finnes en konkret fasit, kan det ofte være nødvendig med minst 5 tuber eller mer. Det er viktig å kontinuerlig overvåke og sikre at det alltid er tilgjengelig åte.

Spørsmål:
Når er den beste tiden på året for å legge ut Swirr mauråte?
Svar:
Utleggelse av mauråte er mest effektivt om våren. På dette tidspunktet er maurene på jakt etter karbohydrater og proteiner etter å ha våknet fra dvalen. Tidlig intervensjon etter oppdagelse av maur kan føre til bedre resultater i bekjempelsen.

Spørsmål:
Er det noen spesielle sikkerhetstiltak jeg bør være oppmerksom på ved bruk av Swirr mauråte?
Svar:
Ja, det er viktig å:

 • Oppbevare produktet utilgjengelig for barn.
 • Ikke oppbevare produktet sammen med næringsmidler, drikkevarer, eller dyrefôr.
 • Ved kontakt eller inntak, søk umiddelbart legebehandling og vis frem etiketten om mulig.
 • Ved ubehag, kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege.

Spørsmål:
Jeg la ut mauråte i sommer, men så ingen forskjell. Hvorfor?
Svar:
Om sommeren, når maurene har tilgang til et bredt spekter av naturlig næring i naturen, kan det være vanskeligere å tiltrekke dem med åte. For best effektivitet anbefales det å legge ut åten tidlig på våren.

Tilbehør

Alternativer