Maurlokkebokser 2 stk - A Green Way

Varenr: 30008196

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

Maurlokkebokser med naturlige virkestoffer godkjent til bruk i økologiske hager og landbruk. SpinoWay Maurlokkeboks er effektiv og hurtigvirkende. Inneholder det naturlige virkestoffet spinosad, som er en blanding av 2 bakterietyper.

Maurlokkebokser 2 stk - A Green Way inneholder karbohydratbasert lokkestoff som tiltrekker seg maur. Produktet er ikke giftfritt, men inneholder naturlige forekommende stoffer som har en giftig effekt på maur. Plasseres ut på steder der det er synlig aktvitet av maur og fungerer best i kombinasjon med tiltak (sperrebelte) på utsiden av bygningen.
 

Forsiktighetsregler:
Bruk biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjon før bruk. Oppbevares og håndteres slik at forurensing i miljøet unngås. Oppbevares utilgjengelig for barn. Den som skal foreta skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger for miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat. Er du i tvil bruk av produktet, ta kontakt med SkadedyrButikken for råd og veiledning.

Alternativer

Tilbehør