Deco PestBoard LPC-16 avtagbar insekt-lister 220 cm

Varenr: 30008414

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

Deco PestBoard 2,20 lm og høyde 8,3 cm. Deco PestBoard er en spesialprodusert avtagbar XPS list med hulrom bak som festes på veggen med klips pr. 50 cm. Benyttes ved bekjempelse av skjeggkre eller andre krypende insekter for å enkelt komme til bak listene i forhold til insektmidler/teip og oppfølging av dette. Benyttes oftest i boliger med mindre barn, barnehager, skoler og andre offentlige bygg. Nødvendig antall klips medfølger.

- Enkle og motere
- Effektivt og tryggere enn og legge ut bebkjempelses middel åpent
- Funker mot: veggedyr, maur, skjeggkre, sølvkre og andre krypende insketer innendørs
- Bruk åte bak listene
- Bruk inseketspray bak listene
- Bruk pulver bak listene
- Fungere også utmerket til og skjule ledninger etc


Mange ønsker å beskytte sine barne for å bli utsatt for insektmidler eller klisette teip/limruller ved bekjempelse av skjeggkre. Andre steder hvor insektmidler skal beskyttes for barn er barnehager, skoler, lekeområder og soverom. Sykehus er også steder hvor det er uheldig av mennesker blir eksponert mot bruken av insektmidler. Ved bruk av insektmidler skal Forskrift om skadedyrbekjempelse legges til grunn og spesialt fokus på substitusjonsprinsippet. For barnehager og skoler skal også Veileder for bekjempelse i barnehager og skoler legges til grunn.

Hvorfor er det en fordel å montere PestBoard? 
Det er flere fordeler med Deco PestBoard. Med dagens utfordringer med skjeggkre og andre insekter (for eksempel veggedyr) så anbefaler vi Deco PestBoard på alle nybygg - det vil forenkle forebyggende og bekjempende tiltak i fremtiden. Skjeggkre er i utgangspunktet nattaktiv, og veldig glad i mørke steder. Vi registerer at den liker også å vandre i "kanaler" bak mørke steder.  Bak Deco PestBoard er det mørk og det er hulrom bak listen som skjeggkre kan vandre.

Ved sprøyting med insektmidler: Så reduseres effekten grunnet er støv, slitasje, vann og sollys, etc. Om det sprøytes bak lDeco PestBoard, så får insektimdlene vesentlig lengre holbarhet/effektivitet. Om sprøyting skal gjentas (insektmidler varer ikke evig), kan listen enkelt tas av da den er festet på veggen med klips. Barn og dyr blir ikke eksponert for insektmidler om det sprøytes bak listene og tokiologisk avdeling ved Folkehelseinstitutttet har vurdert dette som et sikkert tiltak. Folkehelseinstituttet, avdeling skadedyr anbefaler også at sprøytemidler benyttes bak lister.

Ved bruk av insektmidler i pulverform: Det er lite pent å ha hvit pulver på utsiden av lister, samt at det vil være stor eksponeringsfare for barn og dyr. Ved bruk av Deco PestBoard kan pulver plasseres bak listen der det vil bli liggende beskyttet. Insektmidler med pulver benyttes oftest av skadedyrselskaper og ved montering av Deco PestBoard så klargjøres det for en effektiv bekjempelse av skjeggkre.

Ved bruk av forgiftet åte: Ved utplassering av forgiftet åte viser forkning og feltundersøkelser at hvor og hvordan åten legges ut har stor betydning i forhold til effektivitet og bekjempelsestid. Åtepunkter bør legges ut med korte avstander (pr. 30-50 cm) og åten må fornyes etter 2-3 uker over en periode. Ved å bruke Deco PestBoard vil åten legges skjult og ikke vekke barn eller dyr sin oppmerksomhet. Åte som benyttes er i "gel" form og er klissete og åtepunktet bør ikke flyttes på under behandling. Åten beskyttes også for støv og legges på et sted der skjeggkre trives. Åtebekjempelse utføres av skadedyrselskaper da åten som fungerer mot skjeggkre kun er godkjent for bruk av profesjonelle. 

Ved bruk av limteip: Limteip/rull eller limremser kan være veldig klisette og er utfordrende å bruke om man har barn eller husdyr. I tillegg er støv en faktor som gjør at slike produkter mister sin effekt. Limteip/rull kan kappes tid slik at de passer bak listen og kan plasseres på mørke steder der skjeggkreene er. Kan da også plasseres på nedre del av veggen eller begge deler. Limteipen/rullen og lokkemiddel er ikke synlig bak listen og det er ved bruk av Deco PestBoard lett å bytte ut og fylle på med lokkemiddel ved behov.

For løpende monitorering av skjeggkre benyttes oftest feller, limremser eller limteip/rull. Deco PestBoard kan man monitorere uten at dette er synlig og er det det nødvendig med bekjempelsestiltak igjen, så er det enkelt å komme i gang.

Produktinformasjon
PestBoard er avtagbare lister som er produsert i moderne og stabile XPS 
materialer som holder 1. kvalitet hele veien gjennom. Produktet blir levert ferdig grunnet og malt i bomull farge (S0502Y) som er vanlig farge på lister. Leveres i lengde av 220 cm. Listen festes på veggen med klips, som skrus i veggen med ca. 4,2 til 4,3 cm fra gulvet. Med dette vil det bli en liten "glipe" mellom gulv og list på ca. 2-3 mm, som skjeggkre kan vandre under, samt at de kan vandre bak listen. Listen kan enkelt tas av og settes på igjen for påfyll, nye tiltak og kontroll.  

Velger du Deco PestBoard avtagbart listverk vil du også få en rekke unike egenskaper sett opp i mot bruken av treverk. Problemene med listverk i tre har vanligvis sammenheng med variasjoner i kvalitet, fuktighet, krymping, sprekker og kvist. Spikerslag, glipper og ujevnheter må etterarbeides, og ved lav luftfuktighet vil materialene fort, krympe og vri seg. I tillegg kreves det flere arbeidsoperasjoner og gir høyere kostnader. Dette slipper du med lister fra Deco Systems da de kun har én kvalitet hele veien gjennom. Nye moderne materialer gir store fordeler da de er raskere å montere, stabile og gir et penere og varig resultat. De gir også bedre pris på større profiler som også er stabile.


Monteringsveiledning:

Slik monterer du Deco PestBoard (skjeggkrelist)
 

1. Mål opp 4,5 - 4,6 cm på vegg og lag skruhull for monteringsbrankett. 


2. Skru fast monteringsbrankett. Pass på å montere monteringsbrankett med ca. 50 cm mellomrom.

3. Plasser forgiftet åte eller sprøyt bak listen og klikk på plass listen. Da vil du få ca 2 mm åpning mellom listen og gulvet der skjeggkre kan krype inn. 

4. For å bytte åte bak listen, ta ett egnet redskap (gaffel kan brukes) og vipp listen løs.


Om skjeggkre:
Siden 2013 har skjeggkre ofte blitt funnet i Norge. De kan forveksles med vanlig sølvkre, men er større, har lengre haletråder og en mer fremtredende behåring. Skjeggkre gjør lite skade, men har i noen tilfeller vist seg vanskelig å bekjempe og kan virke sjenerende når de opptrer i stort antall. For mer informasjon om skjeggkre, se www.skjeggkre.info Last ned emballasjemerke

 

Lever skjeggkre bak lister? 
Ja, skjeggkre trives blandt annet bak lister og vandrer bak dem.

Er listene enkle å få av og på? 
Ja, med riktig teknik og utstyr (vippes av med en vanlig gaffel) er det lett, også enkelt å klispe listene tilbake.

Jeg har dekning av bekjempelse av skjeggkre på min innbo forsikring, dekker de utskifting av lister? 
Vi kan ikke skrive hva de dekker eller ikke dekker, for det er i forhold til vilkår og skjønn i hver sak. Men, basert på erfaring dekker forsikringen faglige nødvendige tiltak for å bekjempe skjeggkre. Om det er faglig nødvendig å ta av lister for å utføre tiltak, dekker forsikringsselskapet ofte dette, samt montere på listen igjen. Da kan man bekoste PestBoard selv, så dekker forsikringsselskapet demontering og remontering av lister.

Dekker forsikringsselskapet bekjempelse av skjeggkre? 
Se oversikt over forsikringsselskaper og dekning på her. 

Tilbehør