Maur Strøpulver - Kvitt

Varenr: 30008863

Mot maur, saksedyr, skrukketroll og sølvkre. Insektene får middelet på seg ved kontakt på behandlede områder og tar det med seg tilbake til reiret. Virker raskt og lenge.

- Allsidig maurmiddel til utstrøing
- Mot maur, saksedyr, skrukketroll og sølvkre
- Rask virkning
- Deltamethrin 0,5 g/ kg

Påføringsmetode:

Strø pulveret der maur ferdes eller i og ved reiret/tua. Løft gjerne opp steiner og lignende. Mot skrukketroll, saksedyr og sølvkre: Strø pulveret der dyrene oppholder seg, f.eks. rundt vann- og avløpsrør, i sprekker under oppvaskbenker, gulvlister o.l.Faresetninger:

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Bruk Biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.
Den som gjennomfører skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger på miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat