Maur Strøpulver - Kvitt

Varenr: 30008863

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

Mot maur, saksedyr, skrukketroll og sølvkre. Insektene får middelet på seg ved kontakt på behandlede områder og tar det med seg tilbake til reiret. Virker raskt og lenge.

- Allsidig maurmiddel til utstrøing
- Mot maur, saksedyr, skrukketroll og sølvkre
- Rask virkning
- Deltamethrin 0,5 g/ kg

Påføringsmetode:

Strø pulveret der maur ferdes eller i og ved reiret/tua. Løft gjerne opp steiner og lignende. Mot skrukketroll, saksedyr og sølvkre: Strø pulveret der dyrene oppholder seg, f.eks. rundt vann- og avløpsrør, i sprekker under oppvaskbenker, gulvlister o.l.Faresetninger:

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Bruk Biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.
Den som gjennomfører skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger på miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat