K-Othrine Partix - KREVER GODKJENNING

Varenr: 30009164

KREVER GODKJENNING - AUTORISERT SKADEDYRBEKJEMPER!

NY og innovativ formel for bekjempelse av insekter på alle typer overflater, også porøse.

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

- Første registrerte produkt med den nye patenterte Partix™-teknologien
- Høy effektivitet med 50 % mindre virkestoff sammenliknet med liknende produkter
- Svært effektiv på alle overflater inkludert tre, gips, betong og tekstil
- Virker i opptil 12 uker
- Etterlater ingen synlige flekker eller lukt, og skader ikke overflaten
- En vesentlig mindre mengde virkestoff slipper ut i miljøet
- Formelen beskytter produktet mot væske og UV-stråling, noe som ellers kan fremskynde nedbrytingen


K-Othrine® Partix™ bekjemper bl.a.  vegglus, edderkopper og veps på en ny og innovativ måte. Partix™-formelen sikrer at virkestoffet blir værende lengre på overflaten sammenliknet med liknende produkter. Partiklene i K-Othrine® Partix™ er nemlig større og mer solide, og trenger derfor ikke ned i overflaten. Dermed vil flere insekter komme i kontakt med partiklene.

Innhold: Deltamethrin: 24,9 g/l.

Faresetninger:
H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Bruk Biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.
Den som gjennomfører skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger på miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat.

DOSERING:


INNENDØRS BEKJEMPELSE AV:
Krypende insekter (eks. kakerlak)
Til 1 liter sprayvæske: 5 ml K-Othrine® Partix blandes med 995 ml vann.
Dose: 50 ml/m2 (6,25 mg/m2 deltamethrin)

Veggedyr 1. behandling
Til 1 liter sprayvæske: 10 ml K-Othrine® Partix blandes med 990 ml vann.
Dose: 50 ml/m2 (12,5 mg/m2 deltamethrin)

Veggedyr 2. behandling etter 4 dage
Til 1 liter sprayvæske: 5 ml K-Othrine® Partix blandes med 995 ml vann.
Dose: 50 ml/m2 (6,25 mg/m2 deltamethrin)

Edderkopper
Til 1 liter sprayvæske: 5 ml K-Othrine® Partix blandes med 995 ml vann.
Dose: 50 ml/m2 (6,25 mg/m2 deltamethrin)

Fluer i ro
Til 1 liter sprayvæske: 5 ml K-Othrine® Partix blandes med 995 ml vann.
Dose: 50 ml/m2 (6,25 mg/m2 deltamethrin)

UTENDØRS BEKJEMPELSE AV:
Veps i bol
Til 1 liter sprayvæske: 10 ml K-Othrine® Partix blandes med 990 ml vann.
Dose: 200 ml pr. bol (50 mg deltamethrin/bo)

Fyll beholderen med halvparten av den nødvendige vannmengden. Åpne pakningen med produktet forsiktig. Mål opp den nødvendige mengden K-Othrine® Partix, og hell det forsiktig i beholderen. Fyll beholderen med resten av vannet, og bland.

Påfør med egnet hånddrevet eller mekanisk utstyr ved bruk av håndholdt påføringsutstyr (f.eks. ryggsprøyter) som gir en grov spray ved lavt trykk.


Få has på et bredt spekter av insekter med insektmiddelet K-Othrine® Partix. Den nye Partix™-formelen gjør det mulig å bekjempe insekter på alle slags overflater, noe som sikrer konsistente og imponerende resultater hver gang.

Grafikk av Partix partikler

K-Othrine®Partix er et innovativt bekjempelsesmiddel som:

  • effektivt bekjemper et bredt spekter av krypende insekter, inkludert veggedyr
  • kan brukes på alle typer overflater – også porøse overflater som tre, gips og betong
  • er aktiv i opptil 12 uker
  • ikke etterlater flekker eller lukt

 

Dokumentert effekt

K-Othrine®Partix er godkjent for generell insektbekjempelse av krypende insekter, med dokumentert effekt på husfluer, edderkopper, veggedyr, tyske og amerikanske kakerlakker samt utendørs mot vepsebol. Den høye effekten skyldes at produktet forblir aktivt i opptil 12 uker, samt evnen til å forbli på alle slags overflater.

K-Othrine®Partix inneholder en spesiell formel der virkestoffet er integrert i ca. 10 ganger større og mer solide partikler sammenlignet med tradisjonelle formler. Partiklene er dermed så store at de ikke forsvinner ned i overflatens sprekker, men i stedet legger seg oppå overflaten, slik at insektene lettere kommer i kontakt med produktet.

K-Othrine Partix formel vs SC formel

I tillegg er partiklene i K-Othrine®Partix i stand til å beskytte det aktive stoffet mot omgivende miljøforhold, noe som forlenger partiklenes levetid. Produktets virkning kan vare opptil 12 uker og øker dermed sjansene for å bli kvitt hele skadedyrproblemet.

Modellen under viser effekten av K-Othrine®Partix 1 måned etter påføring på porøse overflater.

Model som viser effekten på insekter som kommer i kontakt med K-Othrine® Partix™ én måned etter bruk på porøse overflater

Riktig dosering og blanding

K-Othrine®Partix leveres i en doseringsvennlig flaske som gir en mer nøyaktig måling sammenlignet med tradisjonelle flasker. Emballasjen gjør at du kan dosere produktet direkte i det innebygde doseringskammeret på flasken. På den måten unngår du å blande mer enn du trenger. Les alltid etiketten for riktig dosering og blanding.

 

 

K-Othrine Partix doseringsguide illustration

Blanding: Når du har funnet de riktige doseringsmålene på etiketten, blander du produktet slik:

  • Sørg alltid for at sprøyten er ren.
  • Fyll sprøyten med halvparten av den angitte vannmengden.
  • Tilsett forsiktig den angitte mengden K-Othrine®Partix
  • Tilsett deretter resten av vannet, og rør rundt i blandingen.  

OBS: Bland aldri mer enn du trenger, og ikke la en blanding ligge over natten.

 

Påføring og bruk:

Blandingen skal brukes i en hånd- eller ryggsprøyte der sprøytehodet har en spraydråpestørrelse på mer enn 100 μm, med et lavt trykk på 1–3 bar. Dette er viktig å overholde for å unngå aerosoldannelse. Derutover må spraybredden maks være på 10 cm.

Produktet kan brukes på alle overflater og sprekker. Produktet etterlater ingen flekker eller lukt, og du slipper derfor å bekymre deg for at overflater som tekstiler eller umalt treverk vil ta skade.

 

NB: Produktet må IKKE brukes på arealer og overflater som rengjøres med vann. Derutover må ikke produktet komme i kontakt med regn/vann utendørs. Hvis du bruker produktet utendørs, må du dekke til bakken slik at det samler opp eventuelt søl fra produktet. 
/Files/Files/Sikkerhetsdatablader/30009164.pdf
30009164.pdf 180 KB