K-Othrine Partix - KREVER GODKJENNING

Varenr: 30009164

KREVER GODKJENNING - AUTORISERT SKADEDYRBEKJEMPER!

NY og innovativ formel for bekjempelse av insekter på alle typer overflater, også porøse.

- Første registrerte produkt med den nye patenterte Partix™-teknologien
- Høy effektivitet med 50 % mindre virkestoff sammenliknet med liknende produkter
- Svært effektiv på alle overflater inkludert tre, gips, betong og tekstil
- Virker i opptil 12 uker
- Etterlater ingen synlige flekker eller lukt, og skader ikke overflaten
- En vesentlig mindre mengde virkestoff slipper ut i miljøet
- Formelen beskytter produktet mot væske og UV-stråling, noe som ellers kan fremskynde nedbrytingen


K-Othrine® Partix™ bekjemper bl.a.  vegglus, edderkopper og veps på en ny og innovativ måte. Partix™-formelen sikrer at virkestoffet blir værende lengre på overflaten sammenliknet med liknende produkter. Partiklene i K-Othrine® Partix™ er nemlig større og mer solide, og trenger derfor ikke ned i overflaten. Dermed vil flere insekter komme i kontakt med partiklene.

Innhold: Deltamethrin: 24,9 g/l.

Faresetninger:
H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Bruk Biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.
Den som gjennomfører skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger på miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat.

/Files/Files/Sikkerhetsdatablader/30009164.pdf
30009164.pdf 180 KB