Insektsmiddel - Finmalt fossilt steinmel - Insektnix - 500 ml - Spray

Varenr: 30010177

Inskektmiddel 500ml Spray InsektNIX består av et svært finmalt fossilt steinmel (diatomitt). Pulveret fester seg på skadedyrets ytre hudskjelett/vokslag og trekker ut væske. Insektets naturlig beskyttende vokslag ødelegges og skadedyret dør av uttørkning.

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

- Insektene kan ikke bli resistente
- Effektiv og lett å bruke
- Uten nerve gift
- Luktfritt


For å unngå risiko for menneskers helse og for miljøet, følg bruksanvisningen. Unngå å få InsektNIX i øynene. Ved kontakt med øynene, skyll med mye vann. Kontakt lege ved vedvarende irritasjon. Unngå innånding av produktet. Sørg for god ventilasjon. InsektNIX skal ikke spres fritt i luften eller i nærheten av biesamfunn.

Alternativer

Tilbehør