HPMed - Til steamer - 50 ml - 2 pak

Varenr: 30008343

Tilbehør til Polti Tørrdamp maskin, eller til Sanix til EV Steamer - Beholder til HPMed. 100 % fri for biocider og miljøvennlig i bruk. Reduserer også vondt lukt.

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

HPMed tilsettes den varme dampen fra Polti Tørrdamp maskin, eller Sanix beholder for å redusere vanndråpenes molekyler, samtidig som dette også oppløser "lim" som binder eggene festet til overflaten. En flaske HPMed  holder til 2-3 timer steaming.

Veggedyr:
Veggedyr (Cimex lectularius) suger blod og er tett knyttet til mennesker. Denne parasitten var tidligere en stor plage i Norge, men ved hjelp av nye insektmidler ble veggedyr nesten utryddet på 50-tallet. På grunn av resistens mot insektmidlene og økt reiseaktivitet har forekomsten av veggedyr økt kraftig over store deler av verden de siste 15 årene.

Veggedyr er blodsugere, og formering og utvikling er sterkt avhengig av temperatur og næringstilgang. De legger normalt 1-2 egg per dag og kan produsere 200-500 egg i løpet av sitt voksne liv. Eggene limes fast til underlaget på veggedyrenes gjemmesteder. Det tar 4-21 døgn før et egg klekker, og det kommer en nymfe. Nymfene har fem utviklingsstadier, og de må suge blod minst en gang mellom hvert stadium. Ved optimal temperatur (28-30 ºC) og fuktighet (75-80 % RH) varer hele livssyklusen fire til fem uker. Ved lav temperatur kan utviklingstiden være ett år. Aktiviteten stopper opp når temperaturen synker til under 10 ºC. Veggedyr kan leve uten mat i lang tid. Ved 10 ̊C kan voksne klare seg uten blod i over ett år, mens de minste nymfene kan klare seg i opptil ni måneder. Selv om veggedyr er nært knyttet til mennesker kan de også suge blod av andre pattedyr (flaggermus, katt, kanin og hund m.m.) og fugler.

Tilbehør