Lusekam - Robi Comb Pro-elektrisk

Varenr: 30008579

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

Effektivt alternativ til kjemikaliebasert luse bekjempelse. Apparatet bruker 2 AA-batterier (medfølger ikke).

- Effektiv lusebekjempelse
- Kjemikaliefritt
- Tar livet av lus


Til enhver tid har cirka 2 prosent av norske skolebarn hodelus og over halvparten av alle fjerdeklassinger har hatt hodelus en eller flere ganger. Folkehelseinstituttet anbefaler at barn sjekkes for hodelus minst en gang i måneden. Robi Comp Pro er en effektiv elektrisk lusekam, som med hjelp av strøm dreper lus hurtig og enkelt. 

 

 

 

Hvordan fungerer Robi Comb Pro når jeg skal finne lus?
Sett bryteren på nivå 1 til du hører ett pipesignal. Hvis du ikke hører ett pipesignal eller lyden "hakker" har noe satt seg fast i kammens tenner. Ta ut kammen og kontroller. Finner du en lus så skal du rengjøre kammen og fortsette behandlingen på nivå 2.

Hvordan fungerer Robi Comb Pro når jeg skal fjerne døde lus? 
Hvis pipeignalet slutter eller lyden "hakker" har en eller flere lus truffet kammens tenner og kammen dreper disse med strøm. Selv om lusen ikke har satt seg fast i kammens tenner er den uskadeliggjort og den har fått støt. Hvis pipesignalet blir helt borte må du rengjøre kammen med børsten og fortsette til kammen gir fra seg en vanlig lyd.

Hvor lang tid tar en behandling?
Behandlingen tar ca 10 minutter, litt avhengig av hårtype og lengde. Eggene dør ikke ved behandlingen, derfor bør behandlingen gjentas annen hver dag i to uker. Dette er lusens livssyklus og da er du også sikker på å at behandlingen har vært vellykket.

Alternativer

Tilbehør