Fluemiddel 400 gram - Agita

Varenr: 30008206

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

Vannoppløselig fluemiddel til påsmøring i fjøs, stall, grise- og hønsehus og ellers i landbruk. Gir rask, og effektiv effekt som er enkel og påføre!

- Tilstrekkelig til en bygning med en grunnflate på 160 m2.
- Enkel påføring
- Effektiv bekjempelse
- Vannoppløselig fluemiddel


Fluemiddel 400 gram - Agita med magevirkning. Det smøres derfor på flater hvor fluene vil sette seg og spise middelet. Smør på områder der fluene samler seg eller setter seg, f.eks. ved varmelamper og varme veggpartier, stolper, vinduer, foringskar, gjødselganger, etc. Påsmøring må alltid være utenfor dyras og barns rekkevidde.

Påsmøring av Fluemiddel 400 gram - Agita : 
Bland og rør grundig 400 g Agita med 2-2,5 dl lunket vann i en separat beholder til blanding er blitt jevn og smørbar. Dette er tilstrekkelig til en bygning med en grunnflate på 160 kvm. Påsmør minst 20 flekker på ca. 10 x 30 cm per 100 kvm grunnflate. Der hvor det ikke er tilstrekkelige steder å smøre på eller hvis man er redd for misfarging på underlaget, kan man smøre på plankebiter eller polyethylene og henge opp disse. Behandlingen gjentas med 3-4 ukers mellomrom eller etter behov.

Viktig informasjon om fluer: 
Nyere forskning og DNA-analyser (2017) fra Penn State University viser at husfluer og spyfluer til sammen kan bære over 600 forskjellige bakterier. Flere av dem kan være knyttet til menneskelige sykdommer, som mageinfeksjoner, blodforgifning og lungebetennelse. På husfluen ble det funnet 351 forskjellige typer bakterier, mens det på spyfluen ble funnet 316. Mange av bakteriene ble funnet på begge fluene. Forskerne bak forskningen mener at fluer trolig har blitt oversett av helsemyndigheter og Mattilsynet som en større kilde til smittsomme sykdomsutbrudd enn hva man har trodd.

Forsiktighetsregler:
Bruk biocidet forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjon før bruk. Oppbevares og håndteres slik at forurensing i miljøet unngås. Oppbevares utilgjengelig for barn. Den som skal foreta skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger for miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat. Er du i tvil bruk av produktet, ta kontakt med SkadedyrButikken for råd og veiledning.

Faresetninger:
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Bruk Biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.
Den som gjennomfører skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger på miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat.

/Files/Files/Sikkerhetsdatablader/3000826.pdf
3000826.pdf 41 KB

Alternativer