Bladlus & andre insekter - 5 stk limfeller - A Green Way

Varenr: 30008190

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

Bladlus & andre insekter - 5 stk limfeller  - A Green Way fanger effektivt bladlus, sørgemygg, hvite fluer, minèrfluer i drivhus, veksthus, vinterhagen mm. 

- Grønt produkt
- Bladlusfeller
- Fungere også mot andre insekter
- 5 stk feller


Bladlusfeller 5 stk - A Green Way insektsfeller benyttes som detektor i områder hvor man ikke ønsker å bruke insektsgift f.eks. i nærheten av vekster og planter i veksthus eller i oppeholdsrom som f.eks. vinterhage. Insektene tiltrekkes av den gule fargen og festes til klisteret på limplaten.

Bruksanvisning:
De gule insektsfellene henges opp i drivhuset/veksthuset ved hjelp av medfølgende wire. Fjern det beskyttende papiret etter at produktet er hengt opp. Det beregnes en felle per 2 m2. Fellene byttes ut når limet ikke lengre klistrer eller når platen er full av insekter.

Forsiktighetsregler:
Bruk produktet forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjon før bruk. Oppbevares og håndteres slik at forurensing i miljøet unngås. Oppbevares utilgjengelig for barn. Den som skal foreta skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger for miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat. Er du i tvil bruk av produktet, ta kontakt med SkadedyrButikken for råd og veiledning.

Om biocidforskriften, feller og detektorer:
Definisjon på et biocid er blandt annet produkter som tiltrekker seg med formål om å drepe. Altså, en limplate med et feromon eller annet lokkmiddel er da et biocid. Det det er strenge krav rundt biocider, samt lange og kostbare søknadsprosesser. Derfor selges og markedsføres oftest slike feller som "detektorer" i hele Europa, selv om en detektor også lokker til seg med konsikvens er at insektene dør (!). 

Nevnes at fellen er en detektor, hva menes med det? 
Definisjon på et biocid er blandt annet produkter som tiltrekker seg med formål om å drepe. Altså, en limplate med et feromon eller annet lokkmiddel er da et biocid. Det det er strenge krav rundt biocider, samt lange og kostbare søknadsprosesser. Derfor selges og markedsføres oftest slike feller som "detektorer" i hele Europa, selv om en detektor også lokker til seg med konsikvens er at insektene dør (!). 

Alternativer