Masta-Kill - Universal Insektspray - 500 ml

Varenr: 30008368

Masta-Kill - Universal insektspray - Permethrin-basert insektmiddel med hurtig virkning (knock-down effekt) på skjeggkre. Virketid ca. 4-6 uker og med en behagelig lukt Masta-Kill med biologisk aktiv komponent.

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

- Biologisk nedbrytbar
- Hurtig virkning
- Virketid ca. 4-6 uker
- Ingen tilsetning av løsemidler
- Ingen drivgass - ikke brennbar
- Behagelig lukt


Masta-Kill  - Insektmiddel fungerer som kontaktgift og har god effekt for å slå ned bestanden av skjeggkre. Sprøytes strategisk på steder med synlig aktivitet, i sprekker, rundt rørgjennomføringer, hulrom, med mer. Husk at det skal rengjøres grundig før sprøyting, støv må fjernes. For best effekt anbefales det sprøyting bak listene (mindre slitasje og støv).


Aktive stoffer: 
Piperonylbutoxid 1,6%,
Permethrin 0,8%,
Mastavit-Spesial 0,53%,
Permethrin 0,8%
Pyrethrine 0,075%

 

Faresetninger:
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Bruk Biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.
Den som gjennomfører skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger på miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat

Tilbehør