Limfeller til skjeggkre - eske 100 stk

Varenr: 30008711

Limfeller / detektorer 50 x 2 stk, så det blir tilsammen 100 limfeller. Benyttes ved identifisering, kartlegging og etterkontroll etter bekjempelse hos sameier, borettslag, offentlige bygg, med mer. Brukes ved bekjempelse mest effektivt i kombinasjon med andre anbefalte tiltak og produkter. En liten dobbeltsidig teip under fellen gjør det mulig å feste den gulv, vegg eller tak.

Kan også brukes til andre krypende insekter, som f.eks sølvkre.

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

Gjennomfør først mekanisk bekjemping av skjeggkre ved hjelp av støvsuger. Plasser ut 3-5 limfeller strategisk på steder med mye aktivitet eller i nærheten sprekker og typiske gjemmesteder. Sprekker og hulrom bør tettes med CT1 fugemasse slik at man reduserer antallet skjulesteder og veier.

  


Presisering punkt 5: En liten dobbeltsidig teip under fellen gjør det mulig å feste den gulv, vegg eller tak.

Om ikke over nevnte tiltak gir ønsket effekt kan RTU Skjeggkres spray sprøytes som et "sperrebelte" nederste på lister i de rom det er aktivitet. Før sprøyting må det gjøres godt rent da insekticider binder seg i støvet og mister effekt. Sprøyt aldri insekticider på barnerom. 

Bekjempelse av skjeggkre kan være vanskelig og frustrerende. Ta kontakt med oss for råd og veiledning.

Hvordan få mest mulig fangst i feller? 
- Fjern/reduser alt av lyskilder (også vinduer)
- Behold varmen i beboelsesrom på mellom 20-26 grader
- Bruk av lokkemiddel øker fangst med opptil 300% (ca. 0,2 g pr. felle/pr. meter limrull)
- Lite vibrasjoner er en fordel (sett gjerne ut feller når på ferie)
- En luftfuktighet i bebelsesrom på over 40% ++ er en fordel
- Plasser/monter feller eller limrull inn mot listene
- Bruk mye feller/limrull for økt fangst

Alternativer

Tilbehør