Insektspray ACO - silisiumdioxid skum

Varenr: 30008199

Spesialpreparat med Silisiumdioxid til bekjempelse veggedyr, men kan også benyttes på andre krypende insekter som feks. midd (rød hønsemidd), duelus, lopper, sølvkre, skjeggkre, kakerlakker, brun pelsbille (ikke larver), med mer.

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

- Til veggedyr
- Silisiumdioxid (kiselgur) tørker ut kroppen til veggedyrene
- Krypende insekter
- Biofysikalsk virkning
- Lang virketid og ingen støvdannelse


Dette er ett profesjonelt spesialpreparat som har biofysikalsk virkning. Lang virketid og ingen støvdannelse. Skummet holder også på vertikale flater. Silisiumdioxid (kiselgur) tørker ut kroppen til veggedyrene. Middelet brukes for å tørke ut og for å kontrollere skadelige insekter som veggedyr. Kiselgur er et 100% naturlig produkt og fører til rask dehydrering av insekter. Middelet har lang virkningstid og beskyttelse. Når du sprayer det på, dannes først et hvitt skum som etterhvert tørker inn og fester seg til underlaget. Aco spray er et godt produkt som supplement til andre produkter. Produktet er også spesielt velegnet på vanskelige tilfeller av veggedyr og der hvor det er mistanke om resistens mot insektmidler.

Ikke spray direkte i luften i rommet, men direkte på de angrepne stedene, eller der en har mistanke om angrep og på områder rundt. Sprayavstand 30 cm. Det hvitaktige pulverbelegget er først fuktig, men tørker fort opp. Det anbefales ikke å sprøyte med produktet i senger. 

Faresetninger:
H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming 

Bruk Biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.
Den som gjennomfører skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger på miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat.

Sprayflasken inneholder Silisiumdioxid, hva er det? 

Det er det samme som Kiselgur. 

/Files/Files/Sikkerhetsdatablader/30008199.pdf
30008199.pdf 234 KB

Alternativer