Insektsmiddel til treborende insekter - A-Tox 25 liter

Varenr: 30008913

Insektsmiddel til treborende insekter - A-Tox 25 liter er klar til bruk. Ett impregneringsmiddel som trenger inn i treverket. Trebekyttelsesmiddel som benyttes til bekjempelse mot treborende insekter i nytt og gammelt treverk innendørs og utendørs. På gammel treverk skal det kryssprøytes (2 omganger) og det anbefales brukt ca. 0,5 liter pr. kvm., så 25 liter borebillemiddel dekker opp til 50 kvm. Må påføres med lavtrykksprøyte som vi har et godt utvalg av: HER  

HUSK AT MAN MÅ SE PÅ PRIMÆR ÅRSAKEN, OG FÅ NED FUKTIGHETEN, VI HAR ET MEGET GODT UTVALG AV AVFUKTERE: TRYKK HER FOR UTVALGET!  

 

Insektsmiddel til treborende insekter - A-Tox 25 liter er en vannbasert formel som medvirker til at virkestoffet trenger inn i
treet, selv etter at vannet er fullstendig fordampet.
Insektsmiddel til treborende insekter - A-Tox 25 liter brukes til både bekjempelse av og forebyggelse
mot treborende insekter i nytt og gammelt treverk innendørs og utendørs.
Ved innendørs behandling skal det være tilstrekkelig med lufting etter bruk,
og du bør vente minst 8 timer før du oppholder seg i rommet, avhengig av
omfanget av behandlingen.
Treverket bør rengjøres omhyggelig og maling/lakk fjernes før behandlingen
begynner. Ved behandling av områder omkring tak, fjerner du isoleringen for
å blottlegge bjelkene.

Forbruk 
- Nytt tre min. 0,25 liter per m2
- Gammelt tre min. 0,5 liter per m2
- Tørketid 2 døgn ved +23 grader ved normal fuktighet ( 60% )
- Overmalbar 2 døgn

Inneholder
Permetrin < 2% Vannbasert. Tilnærmet luktfri.

 

 

 

Faresetninger:

H315 Irriterer huden.

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

 

Bruk Biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk

Den som gjennomfører skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger på miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat.

Tilbehør