Insekts middel - Borebiller / Husbukk - Protox 1 liter kanne

Varenr: 30009278

Insekts middel - Protox er et meget godt middel mot treborende skadegjørere som stripet borebille, også kalt Mit, samt mot husbukk, eller trebukk som den også kalles.
Kommer i 0,5 liter spray, og plastflasker / plastdunker på 1 - 2,5 - 5, og 2o liter
Husk verneutstyr som maske (HER), Hansker (HER), og lavtrykk sprøytekanne for og påføre middelet (HER)

Størrelse
Vennligst velg en variant!

- Effektivt
- Enkelt og påføres
- Bekjemper og forebygger


Insekts middel - Borebiller / Husbukk - Protox
Er et profesjonelt middel til forebygging og bekjempelse av insektangrep i bygningers treverk som f.eks. taksperrer, taklekter, hanebjelker, etasjebjelker, gulvplanker mv. Kan også brukes til behandling av borebiller i gamle møbler.

Bekjempelse av insektangrep
Insekts middel - Borebiller / Husbukk - Protox benyttes til bekjempelse og forebygging av nytt og gammelt treverk i forbindelse med angrep av treborende insekter som:

- Vanlige Borebiller (Anobium punctatum)
- Husbukk (Hylutrupes bajulus)
- Diverse andre trenedbrytende insekter

Testet og godkjent
Insekts middel - Borebiller / Husbukk - Protoxer et fargeløst, vannbasert bekjempelsesmiddel er godkjent for forebygging og behandling av angrep av trenedbrytende insekter og brukes til dette formålet i alle former for bygninger, også i bevaringsverdige og fredede bygninger som f.eks. kirker, herregårder, slott, bindingsverk mv.

Insekts middel - Borebiller / Husbukk - Protox er testet etter godkjente EN-standarder (EN 46-47, EN 49-1/2, EN 73) jf. Testene omfatter testing av middelets evne til å tilintetgjøre levende insektslarver i treet, trenge inn i treets overflate, motstå aldring mm.