Boracol 15 - Impregneringsmiddel - 2,5 liter

Varenr: 60010329

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

Boracol 15 brukes til å forebygge og bekjempe biologiske skadevoldere. Produktet har vært tilgjengelig i Norge siden 1990, og det er vanligvis brukt av fagfolk som arbeider med å bekjempe stripet borebille og husbukk, bakterie- og mugg-/svertesoppangrep, samt råtesoppangrep, inkludert ekte hussopp. Boracol kan også brukes til å bekjempe alger, lav og mose, og fungerer som et impregneringsmiddel med forebyggende effekt.

For mere utfyllende info se fanen produktdatablad!

  • Boracol 15 er en videreutvikling av Boracol 20. Den har de samme egenskapene, men er mer miljøvennlig og tilpasset de nye EU-kravene.
  • Boracol brukes til å forebygge og bekjempe biologiske skadevoldere.
  • Det har vært tilgjengelig på markedet i Norge siden 1990.
  • Produktet brukes ofte av fagfolk som bekjemper stripet borebille, husbukk, bakterie- og mugg-/svertesoppangrep samt råtesoppangrep.
  • Boracol kan også brukes til å bekjempe alger, lav og mose, og fungerer som et impregneringsmiddel med forebyggende effekt.
  • Boracol er markedets best dokumenterte produkt og inneholder ingen løsemidler.
  • Det har en dynamisk virkning og trenger inn i porøst materiale, inkludert kjerneveden i treverk.
  • Det finnes omfattende dokumentasjon om Boracolens egenskaper fra anerkjente forskningsinstitusjoner og universiteter over hele verden.
  • Tester som er utført inkluderer korrosjonstester, bekjempelse av råtesopp, muggsopp, treskadeinsekter, treimpregnering, diffusjon og krypehastigheter i porøst materiale.

Boracol er markedets best dokumenterte produkt og inneholder ingen løsemidler. Det har en dynamisk virkning hvor virkestoffet trenger inn i porøst materiale, inkludert kjerneveden i treverk etter påføring. Det finnes omfattende dokumentasjon om Boracolens egenskaper fra anerkjente forskningsinstitusjoner og universiteter over hele verden. Tester som er utført inkluderer korrosjonstester, bekjempelse av råtesopp, muggsopp, treskadeinsekter, treimpregnering, diffusjon og krypehastigheter i porøst materiale.

Tilbehør

Alternativer