Borebille pakka - Bekjempelse + Sikkerhet

Varenr: 30010232

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

Borebiller er en stor skadegjører. I denne pakken får du alt tilsendt av det du trenger. 5 liter A-Tox+ konsentrat og vern av luftveier og øyne! Det er også viktig med en ren og pålitelig spøytekanne og da er Gloria kannen et av de beste valgene! 

Borebillemiddel - A-tox+ konsentrat. Ett impregneringsmiddel som trenger inn i treverket. Trebekyttelsesmiddel som benyttes til bekjempelse mot treborende insekter i nytt og gammelt treverk innendørs og utendørs.
Kan også brukes mot Husbukk!

- Effektivt borebillemiddel
- Konsentrat


Blandingsforhold 1:9 - på gammel treverk skal det kryssprøytes (2 omganger) og det anbefales brukt ca. 0,5 liter pr. kvm. 5 liter konsentrat = 50 liter borebillemiddel som da dekker opp til 100 kvm.

HUSK AT MAN MÅ SE PÅ PRIMÆR ÅRSAKEN, OG FÅ NED FUKTIGHETEN, VI HAR ET MEGET GODT UTVALG AV AVFUKTERE: TRYKK HER FOR UTVALGET! 

Borebillemiddel - A-Tox er en vannbasert formel som medvirker til at virkestoffet trenger inn i
treet, selv etter at vannet er fullstendig fordampet.
A-Tox trebeskyttelsesmiddel brukes til både bekjempelse av og forebyggelse
mot treborende insekter i nytt og gammelt treverk innendørs og utendørs.
Ved innendørs behandling skal det være tilstrekkelig med lufting etter bruk,
og du bør vente minst 8 timer før du oppholder seg i rommet, avhengig av
omfanget av behandlingen.
Treverket bør rengjøres omhyggelig og maling/lakk fjernes før behandlingen
begynner. Ved behandling av områder omkring tak, fjerner du isoleringen for
å blottlegge bjelkene.

Forbruk 
- Nytt tre min. 0,25 liter per m2
- Gammelt tre min. 0,5 liter per m2
- Tørketid 2 døgn ved +23 grader ved normal fuktighet ( 60% )
- Overmalbar 2 døgn

Inneholder
Permetrin < 2% Vannbasert. Tilnærmet luktfri.

Faresetninger:
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Bruk Biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.
Den som gjennomfører skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger på miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat.

/Files/Files/Sikkerhetsdatablader/30008471.pdf
30008471.pdf 314 KB

Tilbehør

Alternativer