Aquapy 1 Liter - Krever Godkjenning

Varenr: 30009013

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

Til bekjempelse av flygende, kravlende og krypende insekter innendørs og omkring bygninger.

- Effektiv bekjempelse
- Krypende og flygende insekter
- Til utvanning

Faresetninger:
H400 Meget giftig for liv i vann
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Bruk Biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.
Den som gjennomfører skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger på miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat.

Alternativer