Advion maur åte 4 Stk 30 G - Krever godkjenning

Varenr: 30008202

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

OBS! Denne åten kan kun selges til sertifiserte skadedyrbekjempere. Ved kjøp må sertifikat fremlegges. For bra og proff dosering så anbefaler SkadedyrButikken denne: TRYKK HER! 
 Trenger man og verne om åten så bruk denne stasjonene som fungere helt perfekt. TRYKK HER FOR PRODUKTET !

PROFF produkt som brukes til stokkmaur og andre maurtyper.

Advion Ant Gel inneholder en ny aktiv ingrediens indoxacarb. Åten inneholder både sukker, proteiner og olje og er derfor et attraktivt åte for mange maurarter. For innedørs og utendørs bru. kan brukes både vertikalt og korisontalt, og kan benyttes på mange typer undelag

Faresetninger:
H301
H317
H332
H372
H400
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Bruk Biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.
Den som gjennomfører skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger på miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat.

/Files/Files/Sikkerhetsdatablader/30008202.pdf
30008202.pdf 158 KB

Alternativer

Tilbehør